Αλεξάνδρεια

Κώστας Ναλμπάντης: «Θα διεκδικήσουμε οικόπεδα που ανήκουν στο Δήμο Αλεξάνδρειας»

            

Ένα κομμάτι του σχεδιασμού μας που έχει αναφορά στον τομέα της οργάνωσης και μετά της υλοποίησης, αφορά την προσπάθεια που ξεκίνησε από το προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο και κάναμε συγκεκριμένη κουβέντα στην παρουσίαση τμήματος του προγράμματος μας στις 18 Μαρτίου στο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΜΕΛΑΘΡΟ.

Η προηγούμενη διεκδίκηση εξ αιτίας στενόκαρδης αποδοχής και προφανούς ενδοπαραταξιακής απροθυμίας δεν καρποφόρησε.

Η παράταξή μας ¨ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ¨ όμως  εννοεί τις περιπτώσεις όπως της παραχώρησης του ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ που στεγάζονταν η οικονομική Εφορεία, τα στρατόπεδα ¨ΦΙΛΙΠΠΟΥ¨ και ¨722¨, το οικόπεδο της ΥΕΒ, αλλά και τα  οικόπεδα του ¨ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ¨ και αυτού που ανήκει στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ απέναντι από το παζάρι να τις φτάσει μέχρι το τέλος.

Ειδικά  για αυτό που ανήκει στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και είναι 7252 τ.μ. και με την υπ΄αριθμό 65/ΕΠΑ/1988 απόφαση Νομάρχη Ημαθίας είναι χαρακτηρισμένο ως ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ και κρίνεται ως πολεοδομικά αναγκαίο να διατηρηθεί σαν κοινωφελής χώρος αφού αφορά ιδιοκτησία σημαντικής για την πόλη έκτασης, εξυπακούεται  ότι με εύλογη αποζημίωση θα αποκτηθεί.

Για το υπ΄αριθμό 1269 οικόπεδο εμβαδού 3268τ.μ. το οποίο είχε παραχωρηθεί από τη Δ/νση Γεωργίας στο δήμο για ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ, μετά την κατεδάφιση και αχρησία, το 2004 ζητήθηκε ξανά από το Δήμο, ετοιμάστηκε  φάκελος, υπήρξε θετική γνωμάτευση αλλά επειδή ο φάκελος έμεινε αδρανής τέθηκε στο αρχείο.

Ο συνδυασμός μας ¨ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ¨ θα ενεργοποιήσει    και αυτόν τον φάκελο και ενοποιημένοι οι παραπάνω χώροι   των 3268τ.μ. με τα 7252 τ.μ. του οικοπέδου της ΑΓΡΟΤΙΚΉΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ που σήμερα είναι της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ , θα αξιοποιηθούν αναλόγως.

Όπως θα κάνει το ίδιο και για όλες τις άλλες περιπτώσεις, ζητώντας βοήθεια από όποιον μπορεί  να προσφέρει, για το καλό του Δήμου και των Δημοτών.

Αλεξάνδρεια 27 Μαρτίου 2019

ΜΕ ΤΙΜΗ

ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ