Αστυνομικό Δελτίο Κοινωνία

Εγκύκλιος Διαταγή Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας για το σεβασμό των δικαιωμάτων της γυναίκας

Εγκύκλιος Διαταγή Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας για το σεβασμό των δικαιωμάτων της γυναίκας, με αφορμή την επέτειο για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Όπως είναι γνωστό η 8η  Μαρτίου κάθε έτους ορίστηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως «Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας» ή «Διεθνής Ημέρα των Δικαιωμάτων των Γυναικών». Είναι μία γιορτή προς τιμή των αγώνων των γυναικών να κατακτήσουν τα αυτονόητα δικαιώματα στη ισότητα, στην αξιοπρέπεια, στο σεβασμό, στην επαγγελματική και κοινωνική καταξίωση. Η καθιέρωση της εορταστικής αυτής ημέρας έχει τις ρίζες της στο θάρρος, την αποφασιστικότητα και τους διεκδικητικούς αγώνες των γυναικών στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ για ίσα δικαιώματα, καλύτερες συνθήκες εργασίας, και ως εκ τούτου για τη διαμόρφωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων για ισότητα και σεβασμό των εγγενών ατομικών και κοινωνικών τους δικαιωμάτων.

Σε κάθε χώρα του κόσμου, σε κάθε σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία που λειτουργεί βάσει των αρχών και των κανόνων της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και του  σεβασμού και προστασίας της αξίας κάθε ανθρώπου, η θέση της γυναίκας και ο ρόλος της  στην κοινωνία αποτελεί  αδιαμφισβήτητο κριτήριο πολιτισμού και προόδου. Η ισότητα και ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ανεξαρτήτως φύλου, γλώσσας, θρησκείας, καταγωγής, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων είναι ζητήματα που αφορούν  κάθε κοινωνία και αποτελούν βασική προϋπόθεση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και προόδου κάθε χώρας.

Δυστυχώς, όμως, ακόμα και σήμερα, σε πολλές κοινωνίες οι προσπάθειες για την κατάκτηση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων των γυναικών, πολλές φορές, προσκρούουν σε ιδεολογίες και προκαταλήψεις που δεν επιτρέπουν τη διαμόρφωση ενός στέρεου κοινωνικού οικοδομήματος άρρηκτα συνδεδεμένου με τις αρχές αυτές της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της ισότητας, του σεβασμού της ανθρώπινης ύπαρξης. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που η ανισότητα και η διάκριση λόγω φύλου είναι εμφανής στην κοινωνική και οικονομική οργάνωση, στον εργασιακό χώρο, ακόμη και μέσα στην οικογένεια.

Η Ελληνική Αστυνομία, ως εκ της αποστολής της φορέας προστασίας των εννόμων αγαθών και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, καταβάλλει, σε επιχειρησιακό επίπεδο, κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των γυναικών από κάθε είδους βάναυση και διακριτική μεταχείριση, τόσο ως θυμάτων εγκληματικών πράξεων, όσο και ως θυμάτων περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Περαιτέρω, στο πλαίσιο των ευρύτερων κοινωνικών δραστηριοτήτων που η ίδια εκδηλώνει καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες για την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση του αστυνομικού προσωπικού, στην καταπολέμηση τυχόν περιστατικών άνισης και μεροληπτικής αντιμετώπισης των γυναικών, τόσο στο εργασιακό όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, με στόχο τη διαμόρφωση και παγίωση κλίματος και προϋποθέσεων σεβασμού, αλληλεγγύης και απόλυτης εφαρμογής των συνταγματικών επιταγών για ισότητα και ισονομία.

Σε επαγγελματικό επίπεδο, η Ελληνική Αστυνομία προσπαθεί να βελτιώσει, ακόμη περισσότερο, τις συνθήκες, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που θα επιτρέπουν την πληρέστερη αξιοποίηση του γυναικείου προσωπικού του Σώματος και θα διασφαλίζουν παράλληλα, όχι μόνο τα επαγγελματικά αλλά γενικά τα ατομικά και κοινωνικά του δικαιώματα. Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνεται η ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα του γυναικείου αστυνομικού προσωπικού στις περιπτώσεις συμμετοχής του σε επιχειρησιακές δράσεις διαχείρισης περιστατικών τα οποία απαιτούν ιδιαίτερη προσέγγιση και χειρισμό, όπως η εμπορία ανθρώπων-trafficking, η προστασία θυμάτων και ανηλίκων, η εκμετάλλευση γενετήσιας ζωής και υπενθυμίζεται το προστατευτικό πλέγμα ρυθμίσεων, στο κανονιστικό πλαίσιο του Σώματος, με τις οποίες προστατεύεται και διευκολύνεται το γυναικείο προσωπικό προκειμένου να εκπληρώνει τους σύμφυτους προς τη γυναικεία ιδιότητα και εξαιρετικά σημαντικούς ρόλους και υποχρεώσεις του ιδίως σε ό,τι αφορά στην προστασία της μητρότητας (όπως άδεια κύησης και λοχείας, άδεια ανατροφής τέκνου, γονικές άδειες, άδεια σε περιπτώσεις ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής).

Βασικός και αδιαπραγμάτευτος στόχος όλων των μελών του Αστυνομικού Οργανισμού και γενικά της κοινωνίας, σε σχέση με το βαθύτερο νόημα της σημερινής ημέρας, θα πρέπει να είναι η συνεχής προσπάθεια, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε ατομικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο για την οριστική εξάλειψη των λόγων που επέβαλαν την ανάγκη καθιέρωσης του εορτασμού της Ημέρας της Γυναίκας, ώστε η ημέρα αυτή, σταδιακά, να μεταβληθεί από Ημέρα υπενθύμισης- αναζήτησης αυτονόητων θεμελιωδών δικαιωμάτων της γυναίκας σε Ημέρα απόδοσης τιμής, ευγνωμοσύνης και αγάπης προς τη γυναίκα, τη μητέρα, τη σύζυγο, τη σύντροφο, τη συνάδελφο.

Ο  ΑΡΧΗΓΟΣ

Κωνσταντίνος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

 

banner-article

Ροη ειδήσεων