Παιδεία

Και η Παιδεία στον Προκρούστη του 3ου μνημονίου και του ΟΟΣΑ

Τί προβλέπει η έκθεση του ΟΟΣΑ για την Παιδεία 

Eκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, προκειμένου έως τον Απρίλιο του 2016, να εναρμονίσουν το ελληνικό σύστημα με βάση την αξιολόγηση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος που εκπόνησε ο ΟΟΣΑ το 2011, κάτι που επιβάλλεται και από το 3ο μνημόνιο.

Η επανεξέταση θα καλύπτει όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης ενώ θα εστιάζει στη σύνδεση έρευνας και εκπαίδευσης και της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και ιδιωτικού τομέα, με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Στο μνημόνιο περιλαμβάνεται, επίσης, η επανεξέταση της μεταρρύθμισης του «Νέου Σχολείου», το περιθώριο περαιτέρω εξορθολογισμού των τάξεων, σχολείων και πανεπιστημίων, η λειτουργία και διακυβέρνηση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η αποδοτικότητα και αυτονομία των δημόσιων εκπαιδευτικών μονάδων και η αξιολόγηση και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα.

Με βάση την επανεξέταση που θα γίνει πάνω στις αρχές του ΟΟΣΑ, η νέα κυβέρνηση θα κληθεί να παρουσιάσει επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό σχέδιο δράσης και να υποβάλει προτάσεις για δράσεις το αργότερο έως τον Μάιο του 2016, οι οποίες θα εγκριθούν έως τον Ιούλιο του 2016, προκειμένου τα μέτρα να τεθούν σε ισχύ πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17: το δύσκολο έργο να ευθυγραμμίσει τον αριθμό διδακτικών ωρών ανά μέλος του προσωπικού, καθώς και την αναλογία μαθητών ανά τάξη και ανά εκπαιδευτικό, με τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ, το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2018.

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων θα συνάδει με το γενικό σύστημα αξιολόγησης της δημόσιας διοίκησης.

Ενδεικτικό του προβλήματος είναι ότι το θέμα της αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του έργου του αποτελεί μεγάλο «αγκάθι» τα τελευταία χρόνια ενώ η συζήτηση για αύξηση των ωρών εργασίας των εκπαιδευτικών σε δύο επιπλέον την εβδομάδα, παραλίγο να «τινάξει» τις Πανελλαδικές στον αέρα καθώς οι εκπαιδευτικοί είχαν προαναγγείλει απεργία διαρκείας.

Πρακτικές ΟΟΣΑ

Η επανεξέταση θα προτείνει συστάσεις σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ.

Σχέδιο δράσης έως τον Μάιο του 2016
Με βάση τις συστάσεις της επανεξέτασης, οι αρχές θα εκπονήσουν επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό σχέδιο δράσης και θα υποβάλουν προτάσεις για δράσεις το αργότερο έως τον Μάιο του 2016, οι οποίες θα εγκριθούν έως τον Ιούλιο του 2016, και εφόσον είναι δυνατόν, τα μέτρα θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Αξιολόγηση-ωράριο εκπαιδευτικών

Ειδικότερα, οι αρχές δεσμεύονται να ευθυγραμμίσουν τον αριθμό διδακτικών ωρών ανά μέλος του προσωπικού, καθώς και την αναλογία μαθητών ανά τάξη και ανά εκπαιδευτικό, με τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ, το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2018.

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων θα συνάδει με το γενικό σύστημα αξιολόγησης της δημόσιας διοίκησης. Οι αρχές θα διασφαλίσουν τη δίκαιη μεταχείριση όλων των φορέων παροχής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ιδρυμάτων, καθορίζοντας ελάχιστα πρότυπα.

Υπογραμμίζεται ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι «οδηγίες» του ΟΟΣΑ, από τη σχετική «Εκθεση του ΟΟΣΑ: Καλύτερες επιδόσεις και επιτυχείς μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση», σύμφωνα με την οποία:

«Η μισθολογική δαπάνη ανά μαθητή είναι άνω του μέσου όρου του ΟΟΣΑ, κυρίως επειδή οι Έλληνες εκπαιδευτικοί έχουν λιγότερες διδακτικές ώρες και η Ελλάδα έχει μικρότερες σε αριθμό μαθητών τάξεις.
Επίσης, μικρότερο ποσοστό φοιτητών που εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ολοκληρώνουν τις προπτυχιακές τους σπουδές εντός του προβλεπόμενου χρόνου φοίτησης από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη.

Η μέση αναλογία μαθητών/εκπαιδευτικών και ο αριθμός μαθητών ανά τάξη στην Ελλάδα είναι σημαντικά χαμηλότερα από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι εκπαιδευτικοί   στην Ελλάδα διδάσκουν σημαντικά λιγότερες ώρες ετησίως από σχεδόν όλες τις άλλες χώρες στην Ευρώπη.

Το υψηλό κόστος μονάδας οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί διδάσκουν σχετικά λιγότερες ώρες και η Ελλάδα έχει μικρότερες τάξεις».

ipaideia.gr