Βέροια Θέματα Παιδείας

Βέροια: Μαθητές και μαθήτριες διερευνούν και ανακαλύπτουν την ιστορία ενός μνημείου της πόλης

Την Παρασκευή, 17 Μαΐου, επισκέφθηκα τη ΣΤ2 τάξη του 4ου Δημοτικού Σχολείου μετά από πρόσκληση της δασκάλας της τάξης Κυριακής Γανοπούλου. Αντικείμενο της επίσκεψης ήταν η παρουσίαση του σχεδίου εργασίας τοπικής ιστορίας με τίτλο “Το Βλαχογιάννειο Μουσείο Βέροιας” το οποίο υλοποίησαν οι μαθητές και μαθήτριες της τάξης με την καθοδήγηση της δασκάλας και την υποστήριξη της Διευθύντριας του σχολείου Βασιλικής Μηρτσέκη.

Οι μαθητές/ριες παρουσίασαν το σχέδιο εργασίας με εξαιρετικό τρόπο. Από την παρουσίαση των μαθητών/ριών, τη συζήτηση που ακολούθησε, τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν και τα φύλλα εργασίας που συμπληρώθηκαν, φάνηκε ότι οι στόχοι του προγράμματος επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Ειδικότερα, μαθητές/τριες επισκέφθηκαν το μουσείο, αναζήτησαν, συγκέντρωσαν και επεξεργάστηκαν πληροφορίες, τις συνέθεσαν, ανακάλυψαν την ιστορία του μουσείου, κατέληξαν σε δικά τους συμπεράσματα αναφορικά με τη σπουδαιότητά του για την τοπική κοινωνία και τους ίδιους/ες, και εργάστηκαν ατομικά και ομαδικά με υπευθυνότητα και συνέπεια.

Το σχέδιο εργασίας “Το Βλαχογιάννειο Μουσείο Βέροιας” βασίζεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Διερευνώ την ιστορία ενός μνημείου της πόλης μου” το οποίο σχεδιάστηκε με δική μου ευθύνη, απευθύνεται σε μαθητές/ριες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποτελεί μια πρόταση για τη διδασκαλία της τοπικής ιστορίας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διερευνώ την ιστορία ενός μνημείου της πόλης μου” ξεκινά από τα βιώματα και τις εμπειρίες των μαθητών/ριών, παρακινεί το ενδιαφέρον τους να μάθουν την ιστορία ενός μνημείου, προσδίδει νόημα και αξία στη μάθηση, ενθαρρύνει την ομαδική εργασία, προωθεί την απόκτηση της γνώσης με ερευνητικές-ανακαλυπτικές μεθόδους, πραγματοποιείται εντός και εκτός της τάξης, και ολοκληρώνεται με την παραγωγή εκπαιδευτικών προϊόντων και την κοινοποίησή τους. Επιπλέον, περιλαμβάνει δραστηριότητες που προωθούν την ενεργό εμπλοκή των μαθητών/ριών σε διαδικασίες ιστορικής έρευνας: οι μαθητές/τριες επιλέγουν το μνημείο, αναζητούν και αναλύουν ιστορικές πηγές (πρωτογενείς και δευτερογενείς), εξετάζουν τη συνέχεια και αλλαγή του μνημείου στο πέρασμα του χρόνου, διατυπώνουν τις απόψεις τους για τη σπουδαιότητα του μνημείου ως μέρους της τοπικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, συζητούν μεταξύ τους και με άλλους/ες, προτείνουν τρόπους διαφύλαξης και διατήρησης του μνημείου και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους στο κοινό.

Τα θερμά μου συγχαρητήρια στους μαθητές, τις μαθήτριες, τη δασκάλα και τη Διευθύντρια του σχολείου.

Γιώργος Μακαρατζής

 Δρ Επιστημών της Αγωγής

 

banner-article

Δημοφιλή άρθρα

  • Εβδομάδας