Εργασία

Προκύρηξη θέσης εργασίας εργοθεραπευτή για “Τα Παιδιά της Άνοιξης” στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, προκηρύσσει μία ( 01 ) θέση για την παρακάτω ειδικότητα που θα καλύψει τις ανάγκες του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης και Κατάρτισης ΑμεΑ ‘Τα Παιδιά της Άνοιξης’ στην Αλεξάνδρεια.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ
1 Εργοθεραπευτή 1

Η σύμβαση θα είναι ορισμένου χρόνου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
Αντίστοιχο πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
Επαγγελματική εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
 Βιογραφικό σημείωμα
 Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
 Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
 Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
 Αποδεικτικό της επαγγελματικής εμπειρίας

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στα γραφεία του κέντρου ‘Τα Παιδιά της Ανοιξης’, Ελ. Βενιζέλου 7 & Σταύρου Νιάρχου στην Αλεξάνδρεια, ( απέναντι από το Κέντρο Υγείας ) από την Τετάρτη 16/09/2015 έως την Παρασκευή 25/09/02015 και ώρες 09:00 έως 14:00.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 23330 27212.
Για το Δ.Σ του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ