Αιτήσεις για φύτευση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

2014-08-20-Agrotika-aitisis-oinopoisimhs-ampellouΑπό την Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ημαθίας ανακοινώνεται ότι:

σύμφωνα με την 3323/99635/1-8-2014 ΚΥΑ περί 'Δυναμικού παραγωγής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου'

οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν δικαίωμα φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου από το Εθνικό Αποθεματικό, μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση μέχρι 15-12-2014.

Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

2. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Εφορίας του τελευταίου οικονομικού έτους.

3. Παραστατικά νόμιμης κατοχής με το πιστοποιητικό μετεγγραφής ή ενοικιαστήρια άνω των επτά (7) ετών

Οι παραγωγοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

* Τα χορηγούμενα δικαιώματα επιστρέφονται στο Εθνικό Αποθεματικό εφόσον δε χρησιμοποιηθούν εντός δύο καλλιεργητικών περιόδων

* Τα χορηγούμενα δικαιώματα δε μεταβιβάζονται

* Η ελάχιστη έκταση για τη χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης από το αποθεματικό ορίζεται στο ένα (1) στρέμμα

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ημαθίας ,Μητροπόλεως 44, 3ος όροφος γραφείο 9 και στο τηλ. 2331350148 & 2331350165 (κ. Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Αγρ. Οικ. & Κτηνιατρικής
Β.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Συντάκτης

Faretra.info
Faretra.info 29738 posts

Σύνταξη, επεξεργασία ύλης & ανάρτηση ειδήσεων

0 Comments

Δεν υπάρχουν σχόλια!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply

Ειδήσεις με Διάρκεια