Εργασία

ΕΣΠΑ 2016: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι για τα νέα προγράμματα επιδότησης

Την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου προκηρύσσονται τα 4 πρώτα προγράμματα επιδότησης του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομίας. Οι δικαιούχοι μπορούν να διεκδικήσουν επιδοτήσεις από 6.000 έως 100.000 ευρώ ανάλογα.

Συνοπτικά τα τέσσερα προγράμματα τα οποία αναμένεται να προκηρυχθούν είναι:

1. “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές”. Ως υφιστάμενη ορίζεται κάθε επιχείρηση που έχει συσταθεί έως την 31/12/2013.

Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 52 εκατ. ευρώ, θα ενισχύσει υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους εξής οκτώ τομείς: αγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (ΠΔΒ), υλικά/κατασκευές, εφοδιαστική αλυσίδα, ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας ΤΠΕ και υγεία.

2. “Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών”

Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ, θα ενισχύσει υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεων του τουρισμού, για τον εκσυγχρονισμό τους, την ποιοτική αναβάθμισή τους και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

3. “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”

Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 48 εκατ. ευρώ, αφορά δυνητικούς δικαιούχους για την ίδρυση νέας επιχείρησης, και είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν από την 1/1/1991 ή ενώσεις αυτών, τα οποία είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Οι τομείς τους οποίους αφορά είναι οι ίδιοι με τους παραπάνω.

4. “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης”

Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 17,5 εκατ. ευρώ θα αφορά την ενίσχυση πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν από την 1/1/1991, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.

Που κατανεμήθηκαν τα λεφτά του ΕΣΠΑ 2007-2013

Στο μεταξύ, σε έρευνα του οργανισμού ΔιαΝΕΟσις καταγράφονται τα ποσά που έχουν απορροφηθεί από τα ευρωπαϊκά ταμεία, και που έχουν κατανεμηθεί αυτά. Συνολικά με το ΕΣΠΑ 2007-2013 η Ελλάδα έχει εκμεταλλευτεί κονδύλια ύψους 20, 1 δις.

espa

Η Ελλάδα από το 2011 και μετά βρίσκεται πάνω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Συγκεκριμένα το 2013, με την τυπική (αλλά όχι ουσιαστική) λήξη του ΕΣΠΑ 2007-2013, η απορρόφηση ήταν στο 69,6%, η 7η υψηλότερη στην Ευρώπη, με πρώτη την Εσθονία στο 81,3%.

Τα επιχειρησιακά προγράμματα (11.441 έργα στο σύνολό τους) στα οποία κατανεμήθηκαν τα χρήματα στη χώρα μας σε αριθμούς είναι τα εξής:

Ενίσχυση της προσπελασιμότητας: 8.290.825.230 ευρώ
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα: 1.041. 971.653 ευρώ
Περιβάλλον/ Αειφόρος Ανάπτυξη: 3.639. 920.814 ευρώ
Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων: 101.715. 392 ευρώ
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής: 390.490.011 ευρώ
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση: 1.680.292.884 ευρώ
Διοικητική Μεταρρύθμιση: 314.281.766 ευρώ
Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού: 2.259.747.213 ευρώ
Ψηφιακή Σύγκλιση: 510.542.878 ευρώ

Τα έργα επίσης κατανέμονται σε ένα μεγάλο εύρος χρόνου ολοκλήρωσης. Το έργο με τη μεγαλύτερη διάρκεια είναι το “Κατασκευή – Βελτίωση αστικού οδικού δικτύου διασύνδεσης συνοικιών στην Πρέβεζα”, που έχει ξεκινήσει από τον Δεκέμβριο του 1996 και είναι ακόμα ανολοκλήρωτο.

espa2

Το “Σχέδιο Μάρσαλ” για την καταπολέμηση της ανεργίας

Στο επονομαζόμενο “Σχέδιο Μάρσαλ”, έχουν ενταχθεί 181 έργα προτεραιότητας, με σκοπό την τόνωση των μακροοικονομικών δεικτών της χώρας, συνολικού προϋπολογισμού 17,8 δις. Βασικό κριτήριο για την ένταξή τους ήταν η συνεισφορά τους στην αντιμετώπιση της ανεργίας, με την εκτίμηση πως συνολικά θα δημιουργούσαν 90.000 θέσεις εργασίας.

Από αυτά έχουν ολοκληρωθεί τα 69 και με βάση την πρόβλεψη του 2011 υπολογίζονται ότι έχουν δημιουργήσει τουλάχιστον 70.046 νέες θέσεις εργασίας. Επιπλέον, 42 βρίσκονται σε ομαλή πορεία εξέλιξης, για τα 49 “απαιτείται επιτάχυνση”, τα 15 βρίσκονται σε κίνδυνο και 6 έχουν ακυρωθεί.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα λαμβάνει χρηματοδότηση από την Ε.Ε. σε ποσοστό περίπου 1,3 % του ΑΕΠ της, ωστόσο, οι επιδόσεις της συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες, είναι αρκετά χαμηλές, με εξαίρεση τα έργα παροχής πόσιμου νερού.

cnn.gr

banner-article

Ροη ειδήσεων