Βέροια

Δημοτικό Ιατρείο Βέροιας. Το πρόγραμμα λειτουργίας από 26 έως και 30 Ιουλίου