Δήμος Βέροιας: Δημόσια διαβούλευση για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο Βέρμιο ισχύος 315 MW

Σύμφωνα  με το  αρ. πρωτ.   634856/13-11-2020 (ΠΕΤ : 2010384218) έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας / Αυτοτελές Τμήμα Συλλογικών Οργάνων / Περιφερειακό Συμβούλιο, τίθεται σε δημόσια διαβούλευση:

  1. Το έργο: «Διαβίβαση Φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την Τροποποίηση της με αριθμό 170044/2014 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Συνολικής Εγκατεστημένης Ισχύος 315 MW, στο όρος Βέρμιο Δήμων Βέροιας & Νάουσας Π.Ε. Ημαθίας και Δήμου Εορδαίας Π.Ε. Κοζάνης της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ Α.Ε.».

  2. Ανήκει: στην υποκατηγορία Α1 – Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α 01.

  3. Φορέας υλοποίησης: ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ.

  4. Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες και των απόψεων του κοινού έως 29/12/2020, υποβάλλοντος το έντυπο Δ11 στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Ημαθίας.

  5. Αρμόδια υπηρεσία είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ) – Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης – Τμ. Β (Τηλ. 210 6417803 κ. Γιαννουλάκης).

  6. Αρμόδια υπηρεσία για παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Ημαθίας (τηλ. 23313 53660).

  7. Τα στοιχεία που αφορούν το έργο είναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Ειδικού Περιβαλλοντικού Μητρώου του ΥΠΕΝ (https://www.eprm.ypen.gr > Έργα/δραστηριότητες σε δημοσίευση/διαβούλευση > ΑΕΠΟ για έργα/δραστηριότητες κατηγορίας Α1.

Ο Αντιδήμαρχος

Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος – Πολ. Προστασίας

Παπαδόπουλος Βασίλειος

Συντάκτης

Faretra.info
Faretra.info 34323 posts

Σύνταξη, επεξεργασία ύλης & ανάρτηση ειδήσεων

0 Comments

Δεν υπάρχουν σχόλια!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply

Ειδήσεις με Διάρκεια