Τοπικά

Υπεγράφη το ΦΕΚ για την επισιτιστική βοήθεια στην Ημαθία

Topika-nea-xekina-episitistiko-programma

Με συντονιστή εταίρο την Περιφερειακή Ενότητα

Ανακοίνωση της Π.Ε. Ημαθίας

Με το υπ΄ αριθμόν 1064/05-06-2015 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ορίζεται ως συντονιστής εταίρων της κοινωνικής σύμπραξης  της Ημαθίας, για την υλοποίηση του προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας, η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας.

Στην σύμπραξη συμμετέχουν κοινωνικοί φορείς της Ημαθίας. Η έναρξη της κατάθεσης αιτήσεων, καθώς και τα κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων πολιτών (άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες κ.α), μέσω των ανωτέρω φορέων, θα ανακοινωθεί στο προσεχές χρονικό διάστημα.