Επτά θέσεις πρακτικής εξάσκησης φοιτητών ΤΕΙ στην Π.Ε Ημαθίας

Σύμφωνα με την από 25-09-2017 Κ.Υ.Α  των Υπουργείων Εσωτερικών, Παιδείας, Έρευνας και  Θρησκευμάτων και Οικονομικών , καθορίστηκαν  για την Π.Ε Ημαθίας επτά θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών  Τ.Ε.Ι, (διαφόρων ειδικοτήτων) ανά εξάμηνο, με ημερομηνία έναρξης από 1-10-2017, σε χρονικό διάστημα μιας πενταετίας.

Οι αποζημιώσεις  των ασκούμενων φοιτητών Τ.Ε.Ι θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Π.Ε Ημαθίας.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υποδιεύθυνση Οικονομικών-Ανθρώπινων Πόρων της Π.Ε Ημαθίας (Τμήμα Ανθρώπινων Πόρων και Υποστήριξης). Τηλέφωνα επικοινωνίας 2331350118, 2331350112.

Βέροια 3-11-2017

Συντάκτης

Faretra.info
Faretra.info 19567 posts

Σύνταξη, επεξεργασία ύλης & ανάρτηση ειδήσεων

0 Comments

Δεν υπάρχουν σχόλια!

You can be first to comment this post!

Ειδήσεις με Διάρκεια