Ελλάδα Περιβάλλον

Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής – 3 Μαρτίου 2024 / Δέλτα του Νέστου. Εκεί που είναι ακόμα παρούσα η άγρια ζωή

Η Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής κλείνει φέτος 10 χρόνια – θεσπίστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη για να αναδείξει την άγρια χλωρίδα και πανίδα και τα φυσικά οικοσυστήματα. 

Στο Δέλτα του Νέστου, είναι ακόμα παρούσα η άγρια ζωή. Εδώ η ΕΕΠΦ συντονίζει το ευρωπαϊκό έργο LIFE Primed για την αποκατάσταση παρόχθιων οικοσυστημάτων και Μεσογειακών εποχικών λιμνίων, με δράσεις στο Νέστο καθώς και το Λάτσιο της Ιταλίας. Τα «Μεσογειακά εποχικά λιμνία» είναι μικρές εφήμερες λίμνες που συναντάμε σε λίγα μόνο σημεία της Μεσογείου, και καθώς αποτελούν ευρωπαϊκό οικότοπο προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ με κωδικό 3170*, τα κράτη-μέλη οφείλουν να προστατεύουν.

Η περιοχή του Νέστου ήταν παλιότερα ένας τόπος με εντυπωσιακή άγρια ζωή. Εδώ βρίσκεται το αδιαπέραστο παρόχθιο δάσος, το Κοτζά Ορμάν, που ωστόσο τώρα έχει περιοριστεί πάρα πολύ μετά από τις εκτεταμένες εκχερσώσεις και αποξηράνσεις της δεκαετίας του 1950. Αιώνες πριν, στην κλασική αρχαιότητα και κατά την εποχή των Περσικών Πολέμων, στο Νέστο υπήρχαν μέχρι και λιοντάρια, όπως αναφέρουν οι ιστορικοί Ηρόδοτος και Ξενοφώντας.

Ακόμα και σήμερα που το Δέλτα του Νέστου δεν έχει σχέση με την αρχέγονη εικόνα του, η άγρια ζωή κάνει ακόμα έντονη την παρουσία της. Εδώ υπάρχει ακόμα μία πολύ καλή εκπροσώπηση της ελληνικής άγριας πανίδας, με πολλά είδη θηλαστικών και ορνιθοπανίδας, ενώ θα συναντήσουμε και τους τελευταίους κολχικούς φασιανους σε άγρια μορφή της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο του LIFE Primed, πέρα από τις επιτόπιες επισκέψεις και δειγματοληψίες, χρησιμοποιούμε αυτόματες κάμερες για την παρακολούθηση των εποχικών λιμνίων και της πανίδας που τα επισκέπτεται. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή η έρευνα και μελέτη της πανίδας με μη επεμβατικό τρόπο και η εξαγωγή συμπερασμάτων για την αποτελεσματική διαχείριση και προστασία τους. 

Τα εποχικά λιμνία είναι πολύ ευαίσθητα οικοσυστήματα, που απειλούνται κύρια από τις αλλαγές χρήσεων γης με αύξηση και εντατικοποίηση των καλλιεργειών και την υπεράντληση υπόγειων υδάτων. Ταυτόχρονα, η κλιματική αλλαγή είναι μία σοβαρότατη απειλή καθώς μεταβάλλει την υδρογεωλογία ολόκληρων περιοχών που τοπικά κινδυνεύουν με ερημοποίηση. Νέες απειλές που έχει καταγράψει το έργο LIFE Primed είναι τα ξενικά εισβλητικά είδη φυτών στην περιοχή του Νέστου.

Η παγκόσμια ημέρα Άγριας Ζωής, αναδεικνύει την άγρια χλωρίδα και πανίδα, την πυκνή αλληλοσυσχέτισή τους με τον άνθρωπο, και την άμεση ανάγκη για προάσπισή τους. Τα έργα διατήρησης της φύσης με επιτόπιες δράσεις στο πεδίο, όπως το έργο LIFE Primed της ΕΕΠΦ, είναι η μικρή συμβολή μας σε αυτή την μεγάλη και συνεχιζόμενη προσπάθεια. 

Φωτογραφίες εδώ.

banner-article

Δημοφιλή άρθρα

  • Εβδομάδας