Έργα και Ημέρες Χιούμορ Χιουμοριστικά

“Στουν απόηχου τ’ συνιδρίου” / γράφει η γκουστιρίτσα

Ααααααααααχ!
Δαγκώ μι λύσσα του δείχτη!
Α, ρε, παλιου-Αλιέξ
μι ανιέβασις του διαβήτ’!

Ααααχ ,θα σι πνίξου, ρε Αλιέξ
που θα βάλτς τρικλουπουδιά
στου κόμμα μ’ του αγαπημένου
τν προυουδιφτική μ’ Αριστιρά!

Α, που να σι πει ι παπάς στ’ αυτί
κι ι διάκους στου κιφάλ’
που το ‘φκιασις του Σύρζα μ’
σ’ αυτό του μαύρου χάλ’!

Κι τώρα τι θα φκιάσου, κορ,
ιγώ του κατακαημένου;
που ‘φιρις τουν Κασσιλάκ’
προ τιτιλισμένου;

Μπο, μπο, μπο, μποοοο!
Μας μάτιασαν, κο
κι χίρσαν τα γιουχαΐσματα
μέσα στου τάικ-βουντό…

Πω, πω, πω, πωωωω!
Του φσω κι δεν κρυών’!
Του τέλους απ του Σύρζα μ’
του γλιέπου, κουντουζγών’!

Α, ρε παλιου-Αλιέξ
πουντικουμαμή!
Γύρβις απ τουν Πρόιδρου μ’
σαν τν Ιφιγένεια, θυσία να γινεί!

Αχ, αχ, αχ, τουν δόλιου…
Πόσου μα πόσου τουν πουνώ!
Τουν έσκασ’  η Γιρουβασίλ’
μι τουν κώλου τς του χουντρό!

Μάνα μ’, μάνα μ’ , μάνα μ’!
Χτυπιούμι στου λουτρουκαμπινιέ!
Ααχ, Θιούλη μ’, καλιέ, μας μάτιασιν
αυτό του παλιου-ΚΚΕ!

Τουν ίγλιπα ιγώ τουν Κουτσιούμπα
που τηρούσι μι του μάτ  μσο…
Ιζήλιψιν, καλιέ
τουν Πρόιδρό μ’ τουν…Αμιρικανό!

Νιαι, ρε,τι χώνισι ισύ
σαν πουρδή μέσ’ του βρακί;
Ιμείς θέλουμι για Πρόιδρου
αριστιρό… ιφουπλιστή!

Ξιουτ, ξιουτ, απού δω,
Ι Κουτσιούμπας κι ι Αλιέξης!
Γινιέτι άφαντ’, καλιέ
μη σας πάρουμι μι τς φέξις*

Νιαι, ρε, ι Στέφους,
πουλλά θε να προσφέρ’!
Είδις, ρε, στου συνιέδριου
πώς έφκιασι του μπρα-ντι-φερ;

Ου, ου, ουυυυ, η Γιρουβασίλ
βαλτή απ’ τουν Αλιέξ…
Δόξα σοι ι Θιός π’ δε μπόρσι
του Στιέφου ν’ ανατρέψ’!

Ουυυ, να μου χαθείτι!
Όλν, ρε, είστι ρατσιστές!
Ιμένα, κο, μι θύμσαν τουν Κλιντ Ισγουντ
τ’ Στέφου οι αμιρικανιές!

Ρε, οουστ απού δω!
Όλνους να σας βράσου!
Ιγώ ρε είδα λάιβ
μουνουμαχία στου Ελ -Πάσου!!

Γιατί καλιέ; Σάμπους
τι σας πείραξι ι Τραμπ;
Ιγώ τέτοια αριστιρά νειρέβουμι
αναντάμ παπαντάμ!

Αααχ, Στιέφου, Στιέφου, Στιέφου
αριστιρέ μ’ ιφουπλιστή!!!
Απ’ τουν απόηχου τ’ συνιδρίου
έχου συγκλουνιστεί!

Τριαλαλά-τριαλαλό
τραγδάου η ψηφουφόρους!
Εεεε, απ του Σύρζα, καλιέ
δεν κόβιτι ι ουμφάλιους ι λώρους!!!

……………

(*μη σας πάρουμι μι τς φέξις: μη σας αρχίσουμε στο ξύλο)

……………..

Θκια σας, η αγαπημέν’ σας

         Γκουστιρίτσα

 

 

 

 

 

 

 

 

banner-article

Ροη ειδήσεων