Αλεξάνδρεια

Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας: Να μην υπάρξουν καταργήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού Λάρισας – Θεσσαλονίκης

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας, στην τακτική συνεδρίασή του που έλαβε χώρα την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 14:10, εξέδωσε ΟΜΟΦΩΝΑ (αριθ. απόφασης 11/2024) το ως κάτωθι Ψήφισμα για την εφαρμογή των νέων δρομολογίων του Προαστιακού Λάρισας – Θεσσαλονίκης :

ΨΗΦΙΣΜΑ

Τα βασικότερα ζητήματα που προκύπτουν από τις αλλαγές των δρομολογίων που εφαρμόστηκαν από τις 16/12/2023 είναι:

  • Η κατάργηση του απογευματινού δρομολογίου από Θεσσαλονίκη στις 16:22 για το οποίο ζητείται η άμεση επαναφορά του.
  • Το μεγάλο κενό δρομολογίων 2,5 ωρών που δημιουργείται από Θεσσαλονίκη, μεταξύ των 15:00 και 17:30, δηλαδή στη χρονική ζώνη επιστροφής του 80% των εργαζομένων.
  • Ο συνεχώς μειούμενος αριθμός καθημερινών δρομολογίων σε 8, από 11 που ήταν μέχρι τον Μάϊο του 2022, δηλαδή πριν την εισαγωγή του «Βέλους».
Από την αλλαγή στα δρομολόγια προκύπτει η αυξανόμενη αδυναμία κάλυψης αναγκών μετακίνησης εργαζομένων, σύμφωνα με τα βασικά ωράρια εργασίας.
Έτσι από την αλλαγή των δρομολογίων γίνεται αντιληπτό ότι αφενός διακρίνεται μία καταφανής και κραυγαλέα απουσία συγχρονισμού με τα ωράρια προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων και αφετέρου ότι προσφέρεται μία παροχή ταλαιπωρίας και όχι υπηρεσίας, από την χωροθέτηση των εν λόγω δρομολογίων σε χρονικά σημεία που δεν εξυπηρετούν τουλάχιστον ανάγκες εργαζομένων.
Το Δημοτικό Συμβούλιο διαπιστώνει την ταλαιπωρία που υφίστανται οι πολίτες που πλήττονται από την εφαρμογή των νέων δρομολογίων του Προαστιακού Λάρισας – Θεσσαλονίκης και ζητά :
  • Να μην υπάρξουν καταργήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού Λάρισας – Θεσσαλονίκης &
  • Να αυξηθεί ο αριθμός των καθημερινών δρομολογίων έτσι ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα και να καλύπτονται οι ανάγκες μετακίνησης των εργαζομένων που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο μεταφορικό μέσο, τουλάχιστον σύμφωνα με τα βασικά ωράρια εργασίας.

Για το Δ.Σ.

Ο
Πρόεδρος


ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

banner-article

Ροη ειδήσεων