Άρθρα Περιβάλλον

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων μια διαρκής πρόκληση / γράφει ο Αναστάσιος Βασιάδης

Η έλευση του καινούργιου χρόνου που συνοδεύτηκε  με την εγκατάσταση των νέων Αυτοδιοικητικών Αρχών, εκ των πραγμάτων αναζωπυρώνει και τον προβληματισμό για τα χρονίζοντα ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες.

Μεταξύ αυτών πάγιος προβληματισμός αναπτύσσεται  για την  διαχείριση των στερεών αποβλήτων και την διαμόρφωση κάποιου γενικότερα αποδεκτού σχεδιασμού, ώστε να δοθεί μια σταθερή διέξοδος στο χρονίζον αυτό ζήτημα.

Το θέμα επανέρχεται συνήθως στην επικαιρότητα όταν τίθεται θέμα χώρου εναπόθεσης των στερεών αποβλήτων, οπότε εκδηλώνονται έντονες αντιδράσεις από τις πλησίον κοινωνίες, όπως συμβαίνει  με τους γνωστούς ΧΥΤΑ (Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων).

Εγείρεται όμως το θέμα και όταν τρέχουν ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, που δίδουν την δυνατότητα ένταξης και απορρόφησης πόρων, για την εκτέλεση έργων που σχετίζονται με την διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Στην βάση του προβληματισμού για την προοπτική διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, είναι αναγκαία η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο γίνονται οι ανάλογες διαχειρίσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλού.

Προ αρκετών ετών απασχόλησε την κοινή γνώμη η ευρεσιτεχνία του Καθηγητή Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου της Ρώμης Raffaello Bernabei, η οποία ήδη έχει εφαρμοστεί επιτυχώς σε πολλές χώρες, ενώ έχει παρουσιαστεί και στο ελληνικό Υπουργείο «ΠΕΧΩΔΕ» που σήμερα φέρει τον τίτλο «Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

Με τη χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας επιτυγχάνεται η μετατροπή των στερεών απορριμμάτων  και των λασπωδών αποβλήτων των βιολογικών καθαρισμών σε αδρανή υλικά, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις οικοδομικές δραστηριότητες, στην οδοποιία και γενικά σε τεχνικά έργα.

Με τον τρόπο αυτό μπορεί να επιτευχθεί η διαχείριση με σχετικά χαμηλό κόστος, ενώ το τελικό προϊόν των αδρανών υλικών μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλαπλώς.

Εμφανές κέρδος από την εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας είναι η διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος που τώρα παραβιάζεται συστηματικά με την εξόρυξη των αδρανών υλικών που απαιτούνται για τα μεγάλα τεχνικά έργα.

Η προοπτική αξιοποίησης της τεχνολογίας «Βernabei» για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην συγκεκριμένη συγκυρία, αποτελεί διαρκή πρόκληση για τις νέες Αυτοδιοικητικές Αρχές   και τις τοπικές κοινωνίες.

banner-article

Δημοφιλή άρθρα

  • Εβδομάδας