Βέροια Εκδηλώσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, Τετάρτη 17 Ιανουαρίου – τα θέματα ημερήσιας διάταξης

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 17-1-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 2/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δήμου Βέροιας», επί του ετήσιου προγράμματος δράσης, του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης, έτους 2024.
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 60/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΚΕΔΗΠΕΘΕ) Δήμου Βέροιας», επί του ετησίου  προγράμματος δράσης, του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης, έτους 2024.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 20/2023 απόφασης του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ», περί έγκρισης ισολογισμού, οικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισης χρήσης 2022.
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση ή μη καθορισμού ετήσιας επιχορήγησης του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «Θεανώ Ζωγιοπούλου» Δήμου Βέροιας, για το έτος 2024.
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση ή μη συμμετοχής δημοτικού συμβούλου της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής.
ΘΕΜΑ 6ο : Ορισμός δημοτικών συμβούλων στην επιτροπή καταρτισμού νέου κανονισμού λειτουργίας Δ.Σ.
ΘΕΜΑ 7ο : Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου που θα εκτελεί χρέη Προέδρου στη Δημοτική Κοινότητα Πολυδένδρου.
ΘΕΜΑ 8ο : Ορισμός κοινωνικών φορέων για τη συμμετοχή εκπροσώπων τους στα Δ/κά Συμβούλια Δημοτικών Επιχειρήσεων.
ΘΕΜΑ 9ο : Ορισμός κοινωνικών φορέων για τη συμμετοχή εκπροσώπων τους στις επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΘΕΜΑ 10ο : Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.
ΘΕΜΑ 11ο : Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών του άρθρου 201 του Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.).
ΘΕΜΑ 12ο : Ορισμός ενός συμβούλου και του οικείου Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας με τους αναπληρωτές τους, στην επιτροπή καθορισμού τιμήματος των προς εκποίηση δημοτικών ακινήτων.
ΘΕΜΑ 13ο : Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους και συγκρότηση της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων κλπ. μεταξύ Δήμου και φορολογούμενων πολιτών.
ΘΕΜΑ 14ο : Αποδοχή ή μη προτεινόμενου συμβιβασμού μεταξύ Δήμου και φορολογούμενου πολίτη.
ΘΕΜΑ 15ο : Απόφαση του Δ.Σ. επί βεβαίωση παράβασης της εταιρείας «THE MUSIC SHOW Ε.Ε.».
ΘΕΜΑ 16ο : Απόφαση του Δ.Σ. επί βεβαίωση παράβασης της εταιρείας «NEFEL Ε.Ε.».
ΘΕΜΑ 17ο : Απόφαση του Δ.Σ. επί βεβαίωση παράβασης της εταιρείας «TONYSTEFAN NISTORΟV ΜΟΝΟ/ΠΗ ΙΚΕ.».
ΘΕΜΑ 18ο : Απόφαση του Δ.Σ. επί βεβαίωση παράβασης στον P.N.
ΘΕΜΑ 19ο : Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ΟΤ 521 της πόλης Βέροιας.
ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση ή μη καταρχήν ονομασίας της ανώνυμης οδού της πόλης Βέροιας σε οδό «Ν. Γ. Πεντζίκη».
ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών αυλών (5ο, 8ο , και 12ο και 2ο Γυμνάσιο».
ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση ή μη 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Τριλόφου Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση ή μη α) ανάκλησης της υπ’ αριθ. 534/2023 απόφαση του Δ.Σ. και β) 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή κυκλικών κόμβων».
ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και 1ης Σ.Σ.Ε. και διάθεσης επί έλασσον και των απρόβλεπτων δαπανών του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης».
ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση ή μη 3ου Α.Π.Ε. και 1ης Σ.Σ.Ε. και διάθεσης επί έλασσον και των απρόβλεπτων δαπανών του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής ταμιευτήρα οικισμού χαράδρας Δ.Βέροιας».
ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας».
ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση αυλής Κοινοτικού Καταστήματος Πατρίδας».
ΘΕΜΑ 28ο : Έγκριση ή μη κοπής δέντρων στον αύλειο χώρο του 16ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας.
ΘΕΜΑ 29ο : Επί αιτήματος του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας συνεδριάσεων του Δ.Σ.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

banner-article

Δημοφιλή άρθρα

  • Εβδομάδας