Αναγνώστες

“Θεματικά Συμβούλια: η Κοινωνία στο Προσκήνιο” / γράφει ο Κώστας Γεωργιάδης

Μια κοινωνία αλληλεγγύης, συνοχής και προόδου, έχει ανάγκη τον διαρκή κοινωνικό διάλογο και την αναζήτηση νέων προτάσεων και λύσεων μέσω αυτού. Και αυτό είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο…

    Η Ιδέα αυτή εκφράστηκε δημόσια πριν από αρκετό χρονικό διάστημα από τον αξιότιμο κο Νικόλαο Μαυροκεφαλίδη, επί σειρά ετών αιρετό του Δήμου Βέροιας και με μια εξαιρετικά αξιόλογη πορεία στα κοινά. Έναν άνθρωπο με ιδιαίτερη ευαισθησία σε ζητήματα παιδείας και πολιτικού πολιτισμού.

Μια πρόταση που στη βάση της εμπεριέχονται έννοιες όπως η συμμετοχική δημοκρατία, η αυτοοργάνωση, η ανάπτυξη ιδεών και μέτρων πρόληψης και κυρίως : η δυνατότητα στους φορείς της πόλης (πρόνοιας, εθελοντισμού, πολιτισμού, επαγγελματικούς κ.α.) να εκφράζουν σε τακτά διαστήματα θέσεις, προβληματισμούς και λύσεις για ζητήματα που τους αφορούν.

Βασικός στόχος είναι ο Δήμος, σε συνεργασία με το ΠΟΛΎΤΙΜΟ ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει η περιοχή, να βρίσκεται πάντα…ένα βήμα μπροστά από τις εξελίξεις. Με μια αέναη και σταθερή διαβούλευση όσον αφορά προβλήματα του παρόντος αλλά και πιθανά του μέλλοντος.

Κανείς μας δε διαθέτει το αλάθητο, όπως επίσης κανείς μας δε διαθέτει την ακεραιότητα της γνώσης και των πληροφοριών για πολλά ζητήματα, που μπορεί να απασχολούν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας.

Η ουσιαστική αντιμετώπιση των ζητημάτων προϋποθέτει την διαρκή ενημέρωση, αναβάθμιση και εξέλιξη του πλαισίου δράσεων που μπορεί να θέσει ο Δήμος σε συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς.

Τα θεματικά συμβούλια δύναται να αποτελέσουν τη βάση ενός διαρκούς δημοκρατικού διαλόγου με σημαντικά κομμάτια της κοινωνίας. Μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά μιας κοινωνίας πολιτών που συμμετέχει στο διάλογο, λαμβάνει μέρος στις δράσεις και δημιουργεί μέσα από κοινωνικό διάλογο προϋποθέσεις για τη βέλτιστη και πλέον ισότιμη λύση των όποιων καταστάσεων δημιουργούνται ή πιθανόν να δημιουργηθούν.

Μια επιτυχημένη δημοτική δράση, προϋποθέτει την κοινωνική συνοχή και αποδοχή. Τα θεματικά συμβούλια διαθέτουν όλες τις προϋποθέσεις, ώστε να αποτελέσουν τη βασική δραστηριότητα μιας κοινωνίας, που θέλει οργανωμένα και αλληλέγγυα να εξελιχθεί και να διαμορφώσει τις ευνοϊκότερες συνθήκες διαβίωσης στον τόπο της.

Μια κοινωνία αλληλεγγύης, συνοχής και προόδου, έχει ανάγκη τον διαρκή κοινωνικό διάλογο και την αναζήτηση νέων προτάσεων και λύσεων μέσω αυτού. Και αυτό είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο…

Κώστας Γεωργιάδης

Ροη ειδήσεων