Εκδηλώσεις

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας, Τρίτη 5 Δεκεμβρίου / τα θέματα ημερήσιας διάταξης

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την 5η του μηνός Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη  και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17849 (ΦΕΚ 1954/26.03.2023, τεύχος Β’) ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023(ΦΕΚ Α΄ 91).

                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                     ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                                   

                                                                          

                                                                                   ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Κοινοποιείται:

 

  1. Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου
  2. Μ.Μ.Ε.

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   Δήμαρχος

 

Δημοτικοί Σύμβουλοι

 

1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
2 ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
3 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4 ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
6 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
7 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
8 ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10 ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
11 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12 ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
13 ΔΑΓΓΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
14 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
15 ΔΟΛΔΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 16 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
17 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ
18 ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
19 ΜΑΛΑΚΗ-ΔΕΛΗΤΖΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
20 ΖΑΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
21 ΤΣΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
22 ΛΑΚΗΝΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
23 ΧΑΤΖΗ’Ι’ΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
24 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
25 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΠΑΝΑ’Ι’ΛΑ (ΙΛΙΑ)
26 ΔΟΥΜΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
27 ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
28 ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
29 ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
30 ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΠ. ΙΩΑΝΝΗΣ
31 ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
32 ΤΟΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

 

Πρόεδροι των Κοινοτήτων

   
1 ΝΗΣΙΩΤΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ Αγγελοχωρίου
2 ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αρκοχωρίου
3 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γιαννακοχωρίου
4 ΟΡΔΟΥΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Επισκοπής
5 ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ζερβοχωρίου
6 ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κοπανού
7 ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λευκαδίων
8 ΒΙΛΤΣΑ ΣΩΤΗΡΙΑ Μαρίνας
9 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μονοσπίτων
10 ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Νάουσας
11 ΠΡΟΪΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πολυπλατάνου
12 ΠΟΥΛΤΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ Ροδοχωρίου
13 ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Στενήμαχου
14 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χαρίεσσας

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

που επισυνάπτεται στην παρούσα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου στις 5/12/2023

 

 

Θέμα

 

1 14η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους 2023 (Ο.Υ.), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

 

Θέμα

 

2 Αλλαγή χρηματοδότησης της υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ».

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

 

Θέμα

 

3 Λήψη απόφασης σχετικά με  Αίτημα για ΛΥΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ με την εταιρία VANTAGE TOWERS M.A.E., που αφορά ακίνητο στη θέση « Βουλγάρα » 3- 5 Πηγάδια, του Δήμου Νάουσας.

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

Θέμα

 

4 Τροποποίηση σύμβασης – χρονική παράταση ισχύος.

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

Θέμα

 

5 Αποδοχή Επιχορηγήσεων.

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα

 

6 Δήλωση ορισμού υπευθύνου λογαριασμού για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» (2014ΣΕ57100004)

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα

 

7 Δήλωση ορισμού υπευθύνου λογαριασμού για τη «ΒΙΩΣΙΜΗ  ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΣΤΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Κωδ. ΟΠΣ 5163963

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

 

 

Θέμα

 

8 Έγκριση ή μη επέκτασης απασχόλησης κατά ένα (1) έτος του ήδη υπηρετούντος συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ.

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

 

Θέμα

 

9 Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση του εσωτερικού οδικού δικτύου στις τοπικές κοινότητες του Δήμου Νάουσας»,(με ΚΩΔ.ΠΔΕ: 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571)-

Ανάδοχος:  ΡΩΣΣΙΟΥ Κ. ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΔΕ

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας.

 

Θέμα

 

10 Ορισμός της ‘‘Επιτροπής Χαρακτηρισμού & Παραλαβής Φυσικού Εδάφους’’ του έργου: «Ανάπλαση παιδικής χαράς Αγγελοχωρίου», (A.M.:34/2022- ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ 2022 (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ))

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας.

 

 

Θέμα

 

11 Έγκριση ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε)-1ου ΠΚΤΜΝΕ &1ης Τροποποιητικής Σύμβασης του έργου με τίτλο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ  ΣΤΗΝ Τ.Κ.  ΚΟΠΑΝΟΥ», (ΑΡ. ΜΕΛ.: 4/2015 (επικαιροποίηση 2020) – ΚΩΔ. ΣΑΕ: 2017ΣΕΟ8210000).

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας.

 

 

Θέμα

 

12 Έγκριση ή μη της 113/2023 Απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας» περί 10ης Τροποποίησης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023.

Εισηγητής:  Ο Πρόεδρος του Κ.Κ.Π&Α Δήμου Νάουσας.

 

Θέμα

 

13 Αποδοχή της Ένταξης της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Η.Π. Νάουσας και δημιουργία Παραρτήματος Ρομά» και αποδοχή της χρηματοδότησης.

Εισηγητής:  Ο Δήμαρχος.

 

 

Θέμα

 

 

14 Ορισμός  Υπολόγου / Διαχειριστή Λογαριασμού της Πράξης “Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Η.Π. Νάουσας και δημιουργία Παραρτήματος Ρομά” με Κωδικό ΟΠΣ 6002373 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία 2021 – 2027”.

Εισηγητής:  Ο Δήμαρχος.

Θέμα

 

15
Μεταβολές ή μη Σχολικών Μονάδων  Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025.
Εισηγητής:  Ο Δήμαρχος
 

Θέμα

 

16
Έγκριση ή μη, απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για την κατανομή ποσού, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, Δ’ Δόση 2023.

Εισηγητής:  Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Στη διάθεσή σας είναι η ημερήσια διάταξη και οι εισηγήσεις, στο Γραφείο της Γραμματείας του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ροη ειδήσεων