Άρθρα Κοινωνία Οικονομία Υγεία

“Η Υγεία στην πρόβλεψη του Προϋπολογισμού εν όψει των προσεχών ευρωεκλογών” / γράφει ο Αναστάσιος Βασιάδης

Η επικαιρότητα στην Ελλάδα εν μέσω των διεθνούς ενδιαφέροντος γεγονότων και των ποικίλων πολιτικών διεργασιών που προβάλλονται από τα ΜΜΕ, επικεντρώνεται στην συζήτηση επί του οικονομικού προϋπολογισμού που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη με τις προβλεπόμενες κοινοβουλευτικές διαδικασίες.

Η συζήτηση επί του Προϋπολογισμού για το 2024 αποκτά μια ιδιαίτερη διάσταση για τους πολιτικούς φορείς που συμμετέχουν σε αυτή, καθόσον οι θέσεις τους για τα διάφορα επί μέρους θέματα  ενέχουν σαφώς προεκλογικά χαρακτηριστικά, εν όψει των ευρωεκλογών που θα διενεργηθούν σε λίγους μήνες.

Ήδη ο προεκλογικός διάλογος και οι θέσεις των Πολιτικών Φορέων εν όψει των ευρωεκλογών βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την συμμετοχή σε αυτόν και των διαφόρων Επαγγελματικών και Επιστημονικών Ευρωπαϊκών Φορέων.

Η παρακολούθηση των σχετικών διεργασιών μέσω των διαδικτυακών  εφαρμογών, αναδεικνύει την έντονη κινητικότητα που αναπτύσσεται  στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ιατρικής Κοινότητας για την διαμόρφωση κοινής διακήρυξης  σχετικά με  το κεφαλαιώδες ζήτημα της ΥΓΕΙΑΣ, εν όψει των επικείμενων ευρωεκλογών, προκειμένου να αποτελέσει αντικείμενο προβληματισμού και παραγωγικού διαλόγου μεταξύ των κοινωνιών και των πολιτικών σχηματισμών που συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία.

Ήδη οι διεργασίες αυτές έχουν αποφέρει ένα πρώτο αποτέλεσμα, που ως διακήρυξη προβάλλει τις ακόλουθες γενικά αποδεκτές αρχές:

  1. Η ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ

Η Ευρωπαϊκή Ιατρική Κοινότητα ζητά σθεναρά να υπάρξουν προγραμματικές δεσμεύσεις στις θέσεις όλων των πολιτικών φορέων, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η διατομεακή ευαισθητοποίηση και δράση πάνω στους καθοριστικούς παράγοντες για την υγειονομική περίθαλψη, την πρόληψη ασθενειών και την προαγωγή της καλής υγείας σε όλες  τις κοινωνίες.

  1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Οι περιορισμοί  των δαπανών που αφορούν την Υγεία στους Προϋπολογισμούς, επιδεινώνουν γενικά το επίπεδο της υγειονομικής περίθαλψης των πολιτών. Περιορίζουν δραματικά την ευχέρεια πρόσβασης στην περίθαλψη, την χρήση των συγχρόνων τεχνολογιών της υγείας, την αξιοποίηση των καινοτομιών και την στελεχιακή ανανέωση, προκαλώντας έτσι διαρθρωτικές ανισότητες.

Οι επικαλούμενοι ως αναγκαίοι περιορισμοί στον τομέα της Υγείας, πρέπει να αξιολογούνται με βάση  τις σοβαρές συνέπειες που συνεπάγονται.

Σε κάθε περίπτωση αποτελεί γενική και αδιαμφισβήτητη αρχή ότι, οι δαπάνες για την πρόληψη των ασθενειών, είναι κατά πολύ χαμηλότερες από τις οικονομικές επιβαρύνσεις που συνοδεύουν την αντιμετώπιση τους.

  1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Δια των Προϋπολογισμών  επιβάλλεται  η  διασφάλιση  του υψηλότερου επίπεδου ιατρικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και άσκησης, η ασφαλής κινητικότητα ιατρών και ασθενών, η πρόβλεψη  συνθηκών  εργασίας σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις για τους λειτουργούς της Υγείας και η παροχή τεκμηριωμένα ισότιμων υπηρεσιών, προκειμένου να επιτευχθεί η υψηλότερη ποιότητα στην περίθαλψη όλων των Ευρωπαίων πολιτών.

  1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Η  έννοια της ισότιμης ασφάλειας και πρόσβασης ΟΛΩΝ των πολιτών, σε ΟΛΑ τα Υγειονομικά Συστήματα, επιβάλλεται να προβλέπεται στους Προϋπολογισμούς και να ενθαρρύνεται η καθιέρωση ενός συστήματος μελέτης των ανεπιθύμητων συμβαμάτων, προκειμένου  να κατανοηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι ανθρώπινοι παράγοντες, οι ιατρικοί εξοπλισμοί, οι δομές περίθαλψης, τα φαρμακευτικά προϊόντα κλπ., αλληλοεπιδρούν στη διαμόρφωση ασφαλών συνθηκών στον τομέα της Υγείας. Κατ αυτόν τον τρόπο θα θεσπιστούν τα ασφαλέστερα πρότυπα στην ιατρική πρακτική, προκειμένου να επιτευχθεί η υψηλότερη ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης για όλους τους πολίτες στην Ευρώπη.

  1. ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Η ιατρική έρευνα είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των νέων θεραπειών και των νέων φαρμάκων.

Στην διαμόρφωση των  Προϋπολογισμών, επιβάλλεται να υπάρχει πρόβλεψη  για την υποστήριξη της ιατρικής έρευνας προς  ενίσχυση της αναγκαίας  τεχνογνωσίας, με την τήρηση των κανόνων  δεοντολογίας και του υψηλότερου επιπέδου προστασίας για τους ασθενείς που συμμετέχουν στην έρευνα.

  1. ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Οι ανισότητες ως προς την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και στις επιλογές της περίθαλψης,  υφίστανται σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο μεταξύ των κρατών μελών αλλά και μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών ομάδων στα επιμέρους κράτη μέλη.

Οι ανισότητες αυτές είναι όχι μόνο κοινωνικά άδικες, αλλά και ηθικά μη αποδεκτές, καθώς παραβιάζουν το θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που είναι η  Υγεία.

Κατά την διαμόρφωση των Προϋπολογισμών επιβάλλεται να συνυπολογίζονται και  οι  συγκεκριμένοι κοινωνικοί παράγοντες που σχετίζονται με την περίθαλψη των πολιτών, ώστε οι ανισότητες στην Υγεία να πάψουν να υφίστανται.

Η  Ευρωπαϊκή  Ιατρική Κοινότητα με αφορμή την επικαιρότητα των συζητήσεων για τους Προϋπολογισμούς στις χώρες μέλη, εν όψει των ευρωεκλογών του 2024, απευθύνεται προς τους πολιτικούς σχηματισμούς και προς τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τους οποίους ζητείται να υποστηρίξουν τις θέσεις  για την ισότιμη ασφάλεια και πρόσβαση όλων των πολιτών σε όλες τις Υπηρεσίας Παροχής Υπηρεσιών Περίθαλψης, ώστε  να κλείσει το χάσμα των ανισοτήτων στον τομέα της Υγείας

Αυτή η διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Ιατρικής Κοινότητας ενέχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική κοινωνία, λόγω της επίκαιρης συζήτησης για τον Προϋπολογισμό και της νομοθετικής κινητικότητας που καταγράφεται για θέματα Υγείας, εν όψει των προσεχών ευρωεκλογών. 

Ειδικότερα οι θέσεις  για την Υγεία στα πλαίσια της συζήτησης για τον Προϋπολογισμό, θα αποτελούν οιονεί και προεκλογικές δεσμεύσεις που θα εκτιμηθούν αναλόγως από τους πολίτες.

banner-article

Ροη ειδήσεων