Βέροια

Ψήφισμα καταδίκης του πολέμου στη Μέση Ανατολή από το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ’ αριθ. 36/6-11-2023 πρακτικό συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με την αρ. 455/2023 απόφασή του αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:

ΨΗΦΙΣΜΑ

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας:

Καταδικάζει απερίφραστα την αιματοχυσία και την άσκηση κάθε μορφής βίας, κυρίως εναντίον άμαχου πληθυσμού, στον αιματηρό πόλεμο Χαμάς-Ισραήλ.

Ζητά την άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών από την διεθνή κοινότητα και τους οργανισμούς, για την ταχεία αποκλιμάκωση του πολέμου μεταξύ των αντιμαχόμενων μερών, με θύματα κυρίως παιδιά και αμάχους.

Η Διεθνής κοινότητα οφείλει να προασπίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή, όπου ο κίνδυνος ευρύτερης ανάφλεξης είναι εμφανής».    

banner-article

Ροη ειδήσεων