Βίντεο Γενικά Θέματα Παιδείας Πολιτισμός

Πειρατολόγιο: “Σχολή τυφλών Θεσσαλονίκης / Κέντρο εκπαίδευσης και αποκατάστασης τυφλών”

Κύριος και πρωταρχικός στόχος του Κέντρου είναι η ανεξαρτησία των ατόμων με αναπηρία όρασης και η πλήρης ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εκπαίδευση και στήριξη των μαθητών. Προωθείται η πνευματική, ηθική, κοινωνική και πολιτιστική τους καλλιέργεια σε ένα περιβάλλον σεβασμού προς το άτομο.
Το ΚΕΑΤ, πρώην «Οίκος Τυφλών», ιδρύθηκε το 1906 από τους Γ. Δροσίνη και Δ. Βικέλα, με δαπάνες των αδελφών Άμπετ. Αρχικός σκοπός ήταν η προστασία των τυφλών ατόμων. Μέχρι το 1979 ήταν φιλανθρωπικό σωματείο με Πρόεδρο τον εκάστοτε Αρχιεπίσκοπο Αθηνών. Μετά από σκληρούς αγώνες των τυφλών, το 1979 έγινε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και μετονομάστηκε σε Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών.
Το Πειρατολόγιο βρέθηκε στο ΚΕΑΤ και μας παρουσιάζει στο βίντεο που ακολουθεί αυτόν τον θησαυρό εκπαίδευσης για τους συνανθρώπους μας με οπτική αναπηρία

banner-article

Ροη ειδήσεων