Βέροια Εργασία

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ / Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Βέροιας

———

Ο ΟΑΕΔ σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής, Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, στην οποία υπάγεται το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Βέροιας, ενέταξε για πρώτη φορά τις άνεργες γυναίκες θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στο πρόγραμμα απασχόλησης Ευπαθών Κοινωνικών ΟμάδωνΕΚ 899/Β’/08-03-2021).

Το εν λόγω πρόγραμμα επιχορηγεί για 12-24 μήνες το 90% του συνολικού κόστους (μισθολογικού και μη μισθολογικού), έως στα 800 € μηνιαία για θέση πλήρους απασχόλησης και 400 € για θέση μερικής απασχόλησης, για την πρόσληψη ανέργων από επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού και του κοινωνικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Οι άνεργες γυναίκες θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας μπορούν να επικοινωνήσουν για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ένταξή τους στο πρόγραμμα απασχόλησης, τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν και τη διαδικασία με το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Βέροιας, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 08:00-16:00, τηλ. επικοινωνίας 2331065304.

banner-article

Δημοφιλή άρθρα

  • Εβδομάδας