Αλεξάνδρεια Εργασία Τοπικά

“Τα Παιδιά της Άνοιξης”: Προκήρυξη θέσης κοινωνικού λειτουργού

————

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, προκηρύσσει 01 (μία ) θέση για την  ειδικότητα  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΕ / ΤΕ που θα καλύψει τις ανάγκες του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης και Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» στην Αλεξάνδρεια.

Η σύμβαση θα είναι ορισμένου χρόνου και η απασχόληση έξι ( 06 ) ώρες καθημερινά.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

Αντίστοιχο πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

Επαγγελματική εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

  • Βιογραφικό σημείωμα

  • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

  • Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών

  • Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

  • Αποδεικτικό της επαγγελματικής εμπειρίας

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στα γραφεία του κέντρου « Τα Παιδιά της Ανοιξης » Ελ. Βενιζέλου 7 στην Αλεξάνδρεια ( απέναντι από το Κέντρο Υγείας ).

Περισσότερες  πληροφορίες στο τηλέφωνο  23330 27212.

  ( 06/04/2021 )

Για το Δ.Σ του Συλλόγου

Η Πρόεδρος

ΣΑΡΚΑΤΖΗ  ΕΛΕΟΝΩΡΑ

banner-article

Ροη ειδήσεων