Οικονομία

Eurobank: Καθαρά κέρδη 176 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο!

Καθαρά κέρδη 176 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020, έναντι 97 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ανακοίνωσε σήμερα η Eurobank.

Σε δηλώσεις του με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίωνας Καραβίας αναφέρει ότι η πανδημία συνεχίζει να καθορίζει το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα και παγκοσμίως. H εγχώρια οικονομική ανάπτυξη συναρτάται με τις εξελίξεις του Covid-19 και η πιθανότητα ενός μεγαλύτερου αρνητικού αντικτύπου εμφανίζεται αυξημένη.

Αναφερόμενος στην πορεία της Eurobank, επισημαίνει ότι «μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σχεδίου μας για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, εστιάζουμε εξ ολοκλήρου στη χρηματοδότηση της οικονομίας και στη στήριξη των πελατών μας, νοικοκυριών και ιδίως των επιχειρήσεων, ώστε να ξεπεράσουν τη δύσκολη συγκυρία. Παρέχουμε προγράμματα αναστολής πληρωμών και προσφέρουμε ρευστότητα για την κάλυψη της ζήτησης νέων χρηματοδοτήσεων που οφείλεται στην πανδημία. Οι χορηγήσεις ενήμερων επιχειρηματικών δανείων αυξήθηκαν κατά 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ το πρώτο εξάμηνο του έτους. Συμμετέχουμε πλήρως στις κρατικές πρωτοβουλίες, όπως το TΕΠΙΧ II και το Πρόγραμμα Εγγυήσεων, και αναμένουμε ότι τα επιχειρηματικά δάνεια, μετά από τυχόν αποπληρωμές, θα αυξηθούν πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ για το σύνολο του έτους».

«Παρά τις εξωτερικές προκλήσεις, ολοκληρώσαμε τη συμφωνία με την doValue για την FPS και την τιτλοποίηση Cairo, μειώνοντας το ποσοστό των NPEs στο 15% και αποτελώντας σημείο αναφοράς για τον τραπεζικό κλάδο στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τον ισχυρότερο δείκτη κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), άνω του 60%. Ενισχύσαμε περαιτέρω την κεφαλαιακή μας θέση, περισσότερο από εκατό μονάδες βάσης και ο δείκτης συνολικών κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 15,5%. Παρά τις αυξημένες προβλέψεις σε σχέση με το πλάνο πριν την εκδήλωση της πανδημίας, η Eurobank αποδεικνύεται ανθεκτική στις νέες προκλήσεις. Τα κέρδη προ προβλέψεων ανήλθαν σε μισό δισεκατομμύριο ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του έτους, με σταθερά τα επιτοκιακά έσοδα και σημαντική συνεισφορά των εσόδων από αμοιβές και προμήθειες. Η συμβολή των διεθνών δραστηριοτήτων μας ήταν και πάλι ουσιαστική. Η παρουσία μας στο εξωτερικό, αποτελεί βασικό ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα» προσθέτει επίσης ο κ. Καραβίας.

«Έχοντας αναπτύξει ένα ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο και αντιμετωπίσει επιτυχώς το ζήτημα των NPEs, με ενισχυμένη κεφαλαιακή επάρκεια και με σχέδιο για την επέκταση των εργασιών», αναφέρει ο κ. Καραβίας, «η Eurobank είναι έτοιμη να αξιοποιήσει στο έπακρο τις ευκαιρίες με την επιστροφή της οικονομίας σε τροχιά ανάπτυξης».

Ανάλυση αποτελεσμάτων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πρώτο εξάμηνο του 2020, σηματοδοτήθηκε από την επιτυχή ολοκλήρωση του πλάνου μείωσης των NPEs στο επίπεδο του 15%, το χαμηλότερο στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Παράλληλα συνεχίστηκαν οι προσπάθειες ενίσχυσης της οργανικής κερδοφορίας και στήριξης των πελατών στις νέες συνθήκες που έχουν πλέον διαμορφωθεί μετά την εξάπλωση της πανδημίας Covid-19 από τις αρχές του έτους.

Βασική προτεραιότητα στην τρέχουσα συγκυρία είναι η στήριξη των πελατών μέσα από την παροχή προγραμμάτων αναστολής οφειλών (payment moratoria) και νέων χρηματοδοτήσεων. Ειδικότερα, κατά το πρώτο εξάμηνο 2020, το σύνολο των ενήμερων πελατών υπό καθεστώς αναστολής δόσεων, ανερχόταν σε 5 δισ. ευρώ στην Ελλάδα και 2,3 δισ. ευρώ στο εξωτερικό, ενώ οι ενήμερες χορηγήσεις σημείωσαν αύξηση κατά 1,3 δισ. ευρώ συνολικά σε σχέση με το τέλος του 2019. Τα υπόλοιπα χορηγήσεων διαμορφώθηκαν σε 38,1 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου ή 40,6 δισ. ευρώ pro-forma για την αναγνώριση των ομολόγων υψηλής διαβάθμισης της τιτλοποίησης Cairo.

Οι καταθέσεις πελατών ενισχύθηκαν κατά 0,4 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020, ενώ ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σημαντικά σε 81,6%, από 86,5% το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν σε 176 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020, από 97 εκατ. ένα χρόνο πριν.

Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 3,4% σε ετήσια βάση σε 869 εκατ. ευρώ και 1,3% σε τριμηνιαία βάση σε 437 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 2,6% το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε 935 εκατ. ευρώ και κατά 15,2% το β’ τρίμηνο του 2020 έναντι του πρώτου τριμήνου σε 501 εκατ. ευρώ.

Οι λειτουργικές δαπάνες υποχώρησαν κατά 4,7% στην Ελλάδα και 0,8% σε επίπεδο ομίλου και διαμορφώθηκαν σε 434 εκατ. ευρώ συνολικά το πρώτο εξάμηνο του 2020. Ο δείκτης κόστους-εσόδων βελτιώθηκε σε ετήσια βάση σε 46,4% το πρώτο εξάμηνο του 2020, από 48% την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 8,0% σε ετήσια βάση σε 435 εκατ. και κατά 5,8% σε τριμηνιαία βάση σε 224 εκατ. Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 5,7% σε 501 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020 και κατά 34,1% το δεύτερο τρίμηνο 2020 σε 287 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης των NPEs, μετά το Cairo, μειώθηκε σε 15,3%, το χαμηλότερο επίπεδο μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Σε ετήσια βάση, ο δείκτης NPEs υποχώρησε κατά 17,5 ποσοστιαίες μονάδες. Ο σχηματισμός των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE formation), ήταν αρνητικός κατά 77 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2020.

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν κερδοφόρες, με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε 82 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020, έναντι 99 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων, υποχώρησαν κατά 7,1% σε 122 εκατ. ευρώ λόγω αύξησης των λειτουργικών δαπανών κατά 12,2%.

Το συνολικό αποτέλεσμα ήταν αρνητικό σε 1.166 εκατ.ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020 και περιλαμβάνει τη ζημιά από τις συναλλαγές Cairo & FPS ποσού 1.334 εκατ. ευρώ (μετά φόρων).

Ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) αυξήθηκε κατά 110 μονάδες βάσης έναντι του πρώτου τριμήνου του 2020 και διαμορφώθηκε σε 15,5%, ενώ ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε σε 13,0% το πρώτο εξάμηνο 2020, μετά την επίπτωση από τις συναλλαγές Cairo & FPS. Το σταθμισμένο ενεργητικό διαμορφώθηκε σε 40,8 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου του 2020.

banner-article

Ροη ειδήσεων