Βέροια

Ευχαριστήριο ΚΕΜΑΕΔ

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου  Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι:

  1. Τον Αντιδήμαρχο κ. Βασίλη Παπαδόπουλο για την άμμεση παρέμβαση του στα αιτήματα μας.

  2. Την κ. Μαρίνα Ρωσσάκη για την δωρεά ενός πλήρους γεύματος υπέρ υγείας της οικογενείας της

  3. Την επιχείρηση ΝΙΩΠΑΣ για την δωρεά κρουάσαν για το πρωινό γεύμα των παιδιών

  4. Ανώνυμη κυρία για την προσφορά ενός γεύματος εις μνήμην Θωμά Ταραμονλή

Ο Θεός αν τον αναπαύσει.

Η Εθελόντρια  Διευθύντρια και Πρόεδρος του Συλλόγου

Μιχαηλίδου – Δαμιανίδου Μελίνα