Κοινωνία

“Η Ελλάδα πρωταθλήτρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανεργία” του Γιάννη Παπαγιάννη

Η Ελλάδα διατηρεί τα σκήπτρα της ανεργίας καθώς το ποσοστό των ανέργων της χώρας μας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ανέρχεται στο 20,9%, ενώ το ποσοστό ανεργίας των «νέων κάτω των 25» ανέρχεται στο υψηλό ποσοστό του 43,7%, Ο συνολικός αριθμός των ανέργων που ταλανίζονται καθημερινώς προς εύρεση μίας θέσης αγγίζει τον εξωπραγματικό αριθμό των 996.000.

Την ιδιαίτερα απογοητευτική εικόνα της αγοράς εργασίας συμπληρώνει η έκθεση για την οικονομία και την απασχόληση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ. Βάσει των στοιχείων της εκθέσεως το πραγματικό ποσοστό ανεργίας της χώρας μας ανέρχεται στο 27,5 %, επτά ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερη από τα επίσημα ποσοστά της Εurostat. Η απόκλιση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η Eurostat δεν έλαβε υπόψιν της την υποαπασχόληση και το εν δυνάμει πρόσθετο εργατικό δυναμικό.

Επιπροσθέτως, οι προσλήψεις μερικής απασχόλησης και άλλες ευέλικτες μορφές εργασίας, οι οποίες αντικαθιστούν τις δουλειές με πλήρες ωράριο, δεν συνδράμουν στην βελτίωση της εν γένει θλιβερής κατάστασης. Η έξαρση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης συνιστά έναν νέο μηχανισμό λιτότητας και αποτελεί φαινόμενο της κρίσης, καθώς περιορίζει στο μισό τις ήδη χαμηλές αμοιβές των απασχολουμένων. Δεν πρέπει επίσης να λησμονείται ότι η πλειοψηφία των νέων της χώρας μας επιβιώνει μέσω της οικονομικής στήριξης της οικογένειας, ενώ μεγάλη μερίδα των νέων και δη των υψηλά καταρτισμένων έχει ήδη εγκαταλείψει τη χώρα προς εύρεση εργασίας ή το σκέφτεται πολύ σοβαρά.

Σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς που διανύουμε με την ανεργία να μαστίζει το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού η κυβέρνηση δεν πρέπει να εξωραΐζει την κυβερνητική πολιτική που ακολουθεί. Ύψιστη προτεραιότητά της δέον να είναι η ειλικρίνειά της απέναντι στον ελληνικό λαό και η καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας προς την καταπολέμηση του μελανού ζητήματος της ανεργίας. Ας μην λησμονούμε ότι οι νέοι της χώρας μας αποτελούν και το μέλλον μας και ως εκ τούτου η στήριξή τους δέον να είναι το ύψιστο μέλημα της κυβερνήσεως.

Δημοφιλή άρθρα

  • Εβδομάδας