Κοινωνία

Πότε βγαίνουν στη σύνταξη οι εκπαιδευτικοί με τα νέα μέτρα; – Σχετικοί πίνακες

Η ειδική διάταξη για τη συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών

1. Η ειδική διάταξη με την οποία οι εκπαιδευτικοί μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν με 30 χρόνια συντάξιμα σε ηλικία 55 ετών, αν είχαν διοριστεί μέχρι 31.12.1982, ή σε ηλικία 60 ετών , αν είχαν διοριστεί μετά την 1.1.1983, είχε καταργηθεί με τον προηγούμενο ασφαλιστικό νόμο, αλλά ίσχυε για όσους είχαν συμπληρώσει μέχρι 31.12.2010 25 χρόνια συντάξιμα.

2. Με το νέο ασφαλιστικό νόμο ( ν. 4336/2015,4337/2015,) και σύμφωνα με την εγκύκλιο αρ.πρ. 124069/0092/10 ΝΟΕ.2015 του ΥΠΟΙ η ειδική διάταξη ισχύει ακόμη μόνο: « για όσους είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2010 και κατά την 18.8.2015 είχαν συμπληρώσει τα 30 χρόνια και το 55 έτος της ηλικίας τους ή τα 30 χρόνια και το 60ό έτος της ηλικίας τους, κατά περίπτωση. Εάν μία εκ των δύο προϋποθέσεων (30+55 Ή 30+60 κατά περίπτωση) δεν έχει συμπληρωθεί κατά την ανωτέρω ημερομηνία, το νέο ηλικίας αυξάνεται με βάση τους πίνακες 1 ή 2, κατά περίπτωση.

3. Με βάση την πιο πάνω εγκύκλιο του ΥΠΟΙ ισχύουν για τους εκπαιδευτικούς και οι παρακάτω μεταβατικές διατάξεις, αν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης(25 χρόνια) μέχρι 31.12.2010 και δεν έχουν συμπληρώσει την ηλικία συνταξιοδότησης μέχρι 18.8.2015, και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν:

a) Με τη συμπλήρωση 35 χρόνων ασφάλισης και ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας, εάν έχουν διοριστεί στο Δημόσιο μέχρι 31.12.1982

b) Με τη συμπλήρωση 35 χρόνων ασφάλισης και του 58ου έτους της ηλικίας ή με τη συμπλήρωση 37 χρόνων ασφάλισης και ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, εάν έχουν διοριστεί στο Δημόσιο από 1.1.1983.

c) Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το 2011( 25 χρόνια), με τη συμπλήρωση 36 χρόνων ασφάλισης και του 58ου έτους της ηλικίας.

d) Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το 2012( 25 χρόνια), με τη συμπλήρωση 37 ετών ασφάλισης και του 59ου έτους της ηλικίας.

4. Με βάση τα πιο πάνω, δε θίγονται από το νέο ασφαλιστικό μόνο όσοι μέχρι 18.8.2015 έχουν συμπληρώσει τα έτη ασφάλισης και το όριο ηλικίας με βάση το προηγούμενο ασφαλιστικό.

5. Στον πίνακα 1 υπάγονται όσοι συνταξιοδοτούνται με 35 χρόνια υπηρεσίας και άνω και έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης (25 χρόνια) μέχρι 31.12.2012. Στον πίνακα 2 υπάγονται όσοι συνταξιοδοτούνται με λιγότερα από 35 χρόνια υπηρεσίας. Είναι ευνόητο ότι μετά την 1.1.2022 δεν ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις και όλοι συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 67 ετών ή με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και του 62ου έτους της ηλικίας, ( αλλά η τελευταία διάταξη δεν αφορά τους εκπαιδευτικούς, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης).

Από το Δ. Σ της Π.Ε.Σ.ΕΚ

Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών – ΠΕΣΕΚ

Σ1Σ2

banner-article

Ροη ειδήσεων