Αγροτικά Τοπικά

Ερώτηση 44ων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του γραφείου της Φρόσως Καρασαρλίδου:

Η βουλευτής   κατέθεσε Ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την οποία συνυπογράφουν ο βουλευτής Χρήστος Αντωνίου, καθώς και άλλοι (44 στο σύνολο) βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις.

Στην Ερώτηση αναφέρονται τα εξής:

Ο Νόμος 4015/2011 περί Αγροτικών Συνεταιρισμών οδήγησε στην πλήρη απαξίωση του αγροτικού συνεταιριστικού χώρου• στη διάλυση και στο ξεπούλημα της περιουσίας των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων με, παράλληλα, καταστροφικές συνέπειες για τους εργαζόμενους στο συγκεκριμένο χώρο, αφού οδηγήθηκαν στην απόλυση καθώς και στην κατάργηση των εργασιακών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων.

Στην προσπάθεια για αποκατάσταση των εργαζομένων που βρέθηκαν στη δυσμενή αυτή θέση, το άρθρο 19 παρ. 9 του ίδιου νόμου (ν. 4015/2011) προέβλεπε: “Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας στους ΑΣ, στις ΕΑΣ, στις ΚΕ.Σ.Ε., στις Κ.Α.Σ.Ο. και στις Συνεταιριστικές Εταιρείες, οι οποίες είναι σε ισχύ κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, μεταφέρονται αυτοδίκαια στις Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις που θα προκύψουν από την εφαρμογή των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου. Επίσης, οι εργαζόμενοι σε ΣΑΟ που τίθενται σε εκκαθάριση ή διαγράφονται από το μητρώο και παύουν να λειτουργούν δύνανται να απορροφηθούν κατά προτεραιότητα από άλλες ενεργές ΣΑΟ. Όσοι εργαζόμενοι απολυθούν και δεν απορροφηθούν από τα νέα σχήματα που θα προκύψουν από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου δύνανται με αίτησή τους να ενταχθούν σε προγράμματα ειδικής επιδότησης του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.”.

Στο υπ’ αριθ. Β141785/05.11.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Ασφάλισης της Διοίκησης του ΟΑΕΔ επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει γενικής εφαρμογής νομικό πλαίσιο ως προς τα υλοποιούμενα από τον ΟΑΕΔ προγράμματα ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας, αλλά για το καθένα από αυτά έχει εκδοθεί ειδικός νόμος και στην προκειμένη περίπτωση, τέτοιος ειδικός νόμος -για τους απολυόμενους εργαζόμενους των ΑΣΟ- μέχρι σήμερα δεν υφίσταται. Συνεπώς, ήδη κατά τον χρόνο ψήφισης του Ν. 4015/2011- αλλά και μέχρι σήμερα- η διάταξη του άρθρου 19 παρ. 9 εδ. β δεν μπορούσε να υλοποιηθεί, ελλείψει της αναγκαίας νομικής βάσης για την ένταξη των απολυόμενων σε πρόγραμμα ειδικής επιδότησης.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Προτίθεται να προχωρήσει στην σύσταση Ειδικού Προγράμματος επιδότησης του ΟΑΕΔ, όπως αυτό προβλέπεται στο ν. 4015/2011;

2. Υπάρχει σχέδιο για απορρόφηση, κατά προτεραιότητα, των εργαζομένων, που πρόκειται να απολυθούν, στις τοπικές δημόσιες υπηρεσίες σχετικές με τη δασοπονία ή την αγροτική παραγωγή (πχ. διεύθυνση δασών, διεύθυνση γεωργίας, κτλ), εφόσον αυτές είναι υποστελεχωμένες και υπάρχει ανάγκη για προσωπικό ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των νομών;

banner-article

Ροη ειδήσεων