Εργασία

164 προσλήψεις εποχικών στα ΕΛΤΑ – Οι θέσεις σε όλη την Ελλάδα

 29 θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ Ηρακλείου

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι εννέα (29) ατόμων (19 ΔΕ Διανομέων, 5 ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, 3 ΔΕ Οδηγών και 2 ΥΕ Διαμετακομιστών) πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Δειτε εδω περισσότερα

2 θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ Σερρών (ΣΟΧ 47/2015)

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων της ειδικότητας ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών, για  την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών δειτε εδω περισσότερα

3 θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ Εβρου (ΣΟΧ 48/2015)

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων [ενός (1) ατόμου της ειδικότητας ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ και δύο (2) ατόμων της ειδικότητας ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ], πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες δειτε εδω περισσότερα

2 θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ Ροδόπης (ΣΟΧ 50/2015)

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δυο (2) ατόμων της ειδικότητας ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ, πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων δειτε εδω περισσότερα

14 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ Καβάλας, Ξάνθης, Αλεξανδρούπολης (ΣΟΧ 62/2015)

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (Περιφερειακή Διεύθυνση Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας – Θράκης) ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων (14) ατόμων [δύο (2) ατόμων της ειδικότητας ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, οκτώ (8) ατόμων της ειδικότητας ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ και τεσσάρων (4) ατόμων της ειδικότητας ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ, ΠΛΗΡΟΥΣ απασχόλησης, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών δειτε εδω περισσότερα

17 διανομείς στα ΕΛΤΑ Θεσσαλονικης (ΣΟΧ 63/2015)

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (Περιφερειακή Διεύθυνση Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας – Θράκης) ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκαεπτά (17) ατόμων της ειδικότητας ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ απασχόλησης, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας – Θράκης (Μονάδες Διανομής Θεσσαλονίκης) δειτε εδω περισσότερα

8 θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ Ευβοιας (ΣΟΧ 61/2015)

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ!ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων [ενός (1) ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, πλήρους απασχόλησης και επτά (7) ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΝ, πλήρους απασχόλησης δειτε περισσότερα εδω

Διανομέας στα ΕΛΤΑ Άμφισσας (ΣΟΧ 60/2015)

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ!ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. Περιφερειακή !ιεύθυνση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΝ, πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κεντρικού Καταστήματος Άμφισσας δειτε περισσότερα εδω

2 θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ Βοιωτίας (ΣΟΧ 59/2015)

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. Περιφερειακή ιεύθυνση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων [δύο (2) ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, πλήρους απασχόλησης και ενός (1) ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΝ, πλήρους απασχόλησης], χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων Ταχυδρομικού Έργου των Ελληνικών Ταχυδρομείων δειτε περισσότερα εδω

Διανομέας στα ΕΛΤΑ Φωκίδας (ΣΟΧ 60/2015)

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ!ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΝ, πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κεντρικού Καταστήματος Άμφισσας δειτε περισσότερα εδω

18 θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ Άρτας, Ιωαννίνων και Κέρκυρας (ΣΟΧ 40/2015)

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα οκτώ (18) ατόμων [επτά (7) ατόμων της ειδικότητας ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, εννέα (9) ατόμων της ειδικότητας ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ και δύο (2) ατόμων της ειδικότητας ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ], ΠΛΗΡΟΥΣ απασχόλησης, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας δειτε εδω περισσότερα

2 θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ Θάσου (ΣΟΧ 46/2015)

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων [ενός (1) ατόμου της ειδικότητας ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ και ενός (1) ατόμου της ειδικότητας ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ], πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών δειτε εδω περισσότερα

7 θέσεις εργασία στα ΕΛΤΑ Χανίων (ΣΟΧ 52/2015)

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων (5 ΔΕ Διανομέων και 2 ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης) πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.) Α.Ε. στο Νομό Χανίων δειτε περισσότερα εδω

44 θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ Κυκλάδων, Σάμου, Δωδεκανήσου, Λέσβου και Χίου (ΣΟΧ 42/2015)

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. και η Περιφερειακή Δ/νση Πειραιά & Νήσων Αιγαίου ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων, [έντεκα (11) Δ.Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, τριάντα τριών (33) Δ.Ε. Διανομέων, πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών] δειτε περισσότερα εδω

e-dimosio.gr

banner-article

Ροη ειδήσεων