Άρθρα Εργασιακά Κοινωνία Οικονομία

“Ξεκινά από 1η Ιουλίου η 6ημερη εργασία χωρίς ρεπό – Τι αμοιβές προβλέπονται, πώς αλλάξει η ζωή των εργαζομένων” / γράφει η Αντριάνα Βασιλά

Από το παράθυρο φαίνεται να μπαίνει η 6ημερη εργασια από την 1η Ιουλίου μαζί με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας στην βιομηχανία και το λιανικό εμπόριο μετά και τη διάταξη του νόμου Γεωργιάδη για την εξαήμερη εργασία.

Θυμίζουμε ότι το άρθρο 25 του 5053/2023, συγκεκριμένα, ο νόμος 5053/23 προέβλεπε την έναρξη της εξαήμερης εργασίας για τους οργανισμούς και τις εκμεταλλεύσεις συνεχούς λειτουργίας, που εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. Οι εργαζόμενοι αυτοί θα αμείβονται επιπλέον για την έκτη μέρα με το 40% του ημερομισθίου και το 115% αν είναι αργία, ενώ θα δικαιούνται ένα ρεπό μέσα στην εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον νόμο, η απασχόληση των εργαζομένων, κατά την πρόσθετη ημέρα, δεν δύναται να υπερβαίνει τις οκτώ ώρες, ενώ δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης από τον εργαζόμενο. Οι ανωτέρω εργοδότες υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα στοιχεία των χρονικών ορίων εργασίας των εργαζομένων τους που θα απασχοληθούν κατά την έκτη ημέρα στη δήλωση οργάνωσης του χρόνου εργασίας πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους.

Ουσιαστικά ορίζει την εφαρμογή για Δημόσιο, ΔΕΚΟ, τράπεζες και ιδιωτικό τομέα την 6ημερη εργασία για τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τις εκμεταλλεύσεις συνεχούς λειτουργίας, που εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, με τους εργαζόμενους να αμείβονται επιπλέον για την 6η μέρα με το 40% του ημερομισθίου και το 115% αν είναι αργία.

Ουσιαστικά δηλαδή οι εργοδότες επιχειρήσεων, που ακόμη και αν δεν είναι από τη φύση τους συνεχούς λειτουργίας, αλλά είναι δυνατόν να λειτουργούν κατά τις ημέρες ∆ευτέρα έως και Σάββατο επί 24 ώρες με σύστημα εναλλασσόμενων βαρδιών και στις οποίες οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία, προκειμένου -σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες η επιχείρηση παρουσιάζει απρόβλεπτα ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας (!)- να κάνουν χρήση της έκτης ημέρας της εβδομάδας, υπό τους παρακάτω όρους και τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

– υποχρεωτική προδήλωση της στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ σε κάθε περίπτωση
– δήλωση και απόδειξη ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας του αιφνίδιου και εξαιρετικού φόρτου εργασίας για τις επιχειρήσεις μη συνεχούς λειτουργίας
– μη δυνατότητα υπέρβασης των 8 ωρών ημερησίως, με απαγόρευση υπερεργασίας και υπερωρίας,
– ημερομίσθιο για την 6η ημέρα απασχόλησης προσαυξημένο κατά 40%.

Ωστόσο υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα στην ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ αφού θα πρέπει να προσαρμοστεί το ανάλογο λογισμικό τόσο για την εξαήμερη εργασία, αλλά και για την Κάρτα Εργασίας ώστε να αποδειχτεί ο ακριβής χρόνος απασχόλησης όταν ο εργαζόμενος πραγματοποιεί (λόγω της φύσης του επαγγέλματός του) εξωτερικές εργασίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η απολογιστική δήλωση του ψηφιακού ωραρίου μπορεί να λειτουργήσει ως προστασία των εργοδοτών από πιθανές άδικες κυρώσεις και πρόστιμα στο μέλλον.

Όπως και να έχει πάντως από την 1η Ιουλίου θα παρέχεται η δυνατότητα μέσω του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ να υποβάλλονται τα ψηφιακά ωράρια ακόμα και απολογιστικά, δηλαδή μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από εκείνον που έγινε η σήμανση στην ψηφιακή κάρτα.

Χωρίς να χρειάζεται να προδηλώνεται η υπερωρία, ή οι όποιες ανάγκες πρόσθετης απασχόλησης, αφού πολλές φορές δεν μπορεί να υπάρξει πρόβλεψη από τους εργοδότες ότι θα χρειαστούν.

Την ίδια ώρα στην Ευρώπη εξετάζει πολύ σοβαρά πλέον την 4ήμερη εργασία, παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα οι ημέρες εργασίας αυξάνονται από την 1η Ιουλίου.

Για το θέμα αυτό έχουν ήδη υπάρξει έντονες αντιδράσεις από ενώσεις εργαζομένων άλλα και από το ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ.

 topontiki.gr

banner-article

Ροη ειδήσεων