Εργασιακά

Μεγάλη έρευνα του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το επάγγελμα του Μηχανικού στην Κεντρική Μακεδονία

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το επάγγελμα του Μηχανικού στην Κεντρική Μακεδονία.  Το ΤΕΕ/ΤΚΜ καλεί τα μέλη του, τους 20.000  διπλωματούχους μηχανικούς, να λάβουν μέρος στην έρευνα μέσω του ερωτηματολογίου που θα λάβουν με ηλεκτρονικό μήνυμα, ή μέσω του σχετικού link που υπάρχει ήδη αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.tkm.tee.gr

Στόχος της έρευνας, είναι να  αποτυπωθεί η επαγγελματική δραστηριότητα των μηχανικών, στην Κεντρική Μακεδονία, να “χαρτογραφηθεί” το παρόν και το μέλλον του επαγγέλματος στην Περιφέρεια. Είναι προφανές ότι  η ευρεία συμμετοχή είναι θεμελιώδης για την εξαγωγή αντιπροσωπευτικών συμπερασμάτων σχετικά με τις συνθήκες άσκησης του επαγγέλματός μας, την απασχόληση, τις ανάγκες επιμόρφωσης και για μια σειρά σοβαρών θεμάτων που αφορούν τον κλάδο.

Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία του Τμήματος, ο Πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Γιώργος Τσακούμης, επισημαίνει : «Ξέρουμε πόσοι είμαστε οι εγγεγραμμένοι Μηχανικοί στην Κεντρική Μακεδονία.  Όμως είναι σημαντικό να καταγραφούν με ακρίβεια και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της δραστηριότητας του κλάδου, μέσα από την εμπειρία και οπτική των ιδίων των μηχανικών. Σε ποιους τομείς δραστηριοποιούμαστε και γιατί; Πόσο καλά γνωρίζουμε τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας; Ποιες είναι οι συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος στην Κεντρική Μακεδονία; Πόσο ικανοποιημένοι είμαστε, ποια προβλήματα προτάσσουμε, τι προοπτικές υπάρχουν και ποιες νέες δεξιότητες απαιτούν;

Δεδομένου μάλιστα ότι η Κεντρική Μακεδονία είναι η μεγαλύτερη Περιφέρεια και μια μικρογραφία της Ελλάδας από άποψη εύρους ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, τα  αποτελέσματα της έρευνας θα αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό  την πραγματικότητα του κλάδου σε όλη τη χώρα.»

                                                Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ

banner-article

Ροη ειδήσεων