Ελλάδα Θέματα Παιδείας

3ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός “Μαθηματικής Λογικής και Υπολογιστικής Σκέψης Alan Turing”

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας (με συντονιστές – υπεύθυνους του διαγωνισμού
τον κ. Σπύρο Παπαδάκη (ΣΕ ΠΕ86) και την κ. Αθανασία Μπαλωμένου (ΣΕ ΠΕ03)
διοργανώνει τον 3ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Μαθηματικής Λογικής &
Υπολογιστικής Σκέψης Alan Turing (εγκεκριμένος από το ΥΠΑΙΘ: αρ.πρωτ.Φ15/
135998 /Δ2/27-11-2023) και (Α.Π. Ολομέλειας: ΠΕ.Κ.Ε.Σ.Δυτικής Ελλάδας: 112/28-09-
2023).

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η εμπλοκή των μαθητών/τριών σε δραστηριότητες
επίλυσης λογικών γρίφων, μαθηματικών και υπολογιστικών προβλημάτων χωρίς να
προϋποθέτει γνώση συγκεκριμένων θεμάτων ή να απαιτεί προετοιμασία στα
μαθηματικά και την πληροφορική. Η επίλυση λογικών και υπολογιστικών γρίφων
θεωρείται διεθνώς μία ουσιαστική και συναρπαστική διαδικασία μάθησης,
στοχεύοντας στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών/μαθητριών για τα
μαθηματικά και την καλλιέργεια δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, κριτικής και
αναλυτικής σκέψης.

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν φέτος στην προκριματική on-line φάση
περισσότεροι από 5.800 μαθητές/μαθήτριες από σχολεία όλης της Ελλάδας, οι
οποίοι/οποίες φοιτούν σε Δημόσια και Ιδιωτικά Δημοτικά Γυμνάσια και Λύκεια
όλων των τύπων της Ελλάδας. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται σε τρία (03)
επίπεδα: Επίπεδο 1 (Ε΄& ΣΤ΄ τάξεις Δημοτικού), Επίπεδο 2 (Α΄, Β΄& Γ΄ Γυμνασίου) και
Επίπεδο 3 (Α΄, Β΄ & Γ΄ Λυκείου). Διεξάγεται σε τρεις φάσεις: η Α’ Φάση
(προκριματική on-line σε κάθε Σχολείο που συμμετέχει), ενώ η Β’ (ημιτελική) και η Γ’
Φάση (τελική) θα διεξαχθούν δια ζώσης στο Μικτό Πειραματικό Σχολείο
Πανεπιστημίου Πατρών (Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο) στις 13 Απριλίου 2024. Οι
μαθητές/μαθήτριες συμμετέχουν στον διαγωνισμό οργανωμένοι σε τριμελείς
ομάδες. Τριάντα εννέα (39) ομάδες συνολικά, δεκατρείς (13) ομάδες από κάθε
επίπεδο, προκρίνονται από την Α’ στη Β’ Φάση 112 μαθητές.

Ακολουθούν οι πίνακες με τις ομάδες που θα συμμετέχουν ανά επίπεδο στην
Ημιτελική Φάση του Διαγωνισμού από όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης της Ελλάδας:

Στη συνέχεια, οι δεκαοκτώ (18) ομάδες – έξι (06) ομάδες με την υψηλότερη
βαθμολογία από κάθε επίπεδο – θα προκριθούν στη Γ’ Φάση (Τελική). Οι τρεις (03)
ομάδες με την υψηλότερη βαθμολογία ανά επίπεδο, θα λάβουν 1ο, 2ο και 3ο
Βραβείο. Επίσης, θα δοθεί Έπαινος συμμετοχής στις τρεις (03) ομάδες με την
υψηλότερη βαθμολογία από κάθε επίπεδο από κάθε μια από τις 13 Περιφερειακές
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΠΔΕ).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΙΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ – ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ
9.30- 10.00: ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ
10.00-10.30: ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
10.30-12.00: ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
12.00-13.00: ΔΙΆΛΕΙΜΜΑ
13.00-13.30: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΥ
13.30-14.30: ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
14.30-15.15: ΔΙΆΛΕΙΜΜΑ
15.15-16.30: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε στο ιστολόγιο
του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/2866 και στο
ιστολόγιο του διαγωνισμού https://blogs.sch.gr/pekesde-turing/

banner-article

Ροη ειδήσεων