Πολιτική Τοπικά

Νέα Αριστερά: Προτάσεις για την αναθεώρηση της ΚΑΠ και του Στρατηγικού Σχεδίου της χώρας

Η Νέα Αριστερά ανταποκρίθηκε στην από 23/2/2024 επιστολή-πρόσκληση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να υποβάλει τις προτάσεις της για την αναθεώρηση της ΚΑΠ καλώντας τον παράλληλα να συγκαλέσει άμεσα την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για να την ενημερώσει για τις κατευθύνσεις και την διαδικασία οργάνωσης του στρατηγικού διαλόγου για το μέλλον της γεωργίας καθώς και για τις προτάσεις του Υπουργείου και τα αποτελέσματα του Συμβουλίου υπουργών της 26ης Φεβρουαρίου.

Επειδή έως σήμερα δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση από πλευράς Υπουργού, η Νέα Αριστερά καταθέτει συνοπτικά τις προτάσεις που απέστειλε τόσο για την αναθεώρηση της ΚΑΠ σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και για την τροποποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου της χώρας.

Προτάσεις για την αναθεώρηση της ΚΑΠ

 1. Αύξηση του προϋπολογισμού της ΚΑΠ, διεύρυνση των μέτρων διοικητικής απλούστευσης, επιπλέον εργαλεία πολιτικής για την εφαρμογή της και δίκαιη κατανομή των πόρων για να μην ακυρωθεί η πράσινη μετάβαση και για να διασφαλιστεί η παραγωγικότητα της γεωργίας και η βιωσιμότητα του γεωργικού εισοδήματος.
 2. Αναθεώρηση της ΚΑΠ με βάση σοβαρές και ευρύτερα αποδεκτές μελέτες αντικτύπου και αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των ενσωματωμένων στόχων της Πράσινης Συμφωνίας.
 3. Εξαίρεση των παραγωγών κάτω των 100 στρεμμάτων από τους ελέγχους συμμόρφωσης προς τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις ΚΓΠΣ (GAECs).
 4. Απλοποίηση και διευκόλυνση επιλογής των οικολογικών σχημάτων για να μην αποτελούν απειλή απώλειας ενισχύσεων για τους παραγωγούς.
 5. Η περιβαλλοντική πολιτική θα πρέπει να αποκτήσει «ενθαρρυντικό» και όχι «τιμωρητικό» χαρακτήρα με συνοδεία κινήτρων για την εφαρμογή της.
 6. Αναθεώρηση του στόχου της ανάπτυξης της οργανικής γεωργίας στο 25% της γεωργικής έκτασης της ΕΕ μέχρι το 2030 και μέτρα στήριξης της κατανάλωσης αυτώ των προϊόντων.
 7. Επιπλέον εργαλεία διαχείρισης κινδύνου στους παραγωγούς για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.
 8. Ενίσχυση της θέσης του παραγωγού στην αλυσίδα εφοδιασμού με αυστηροποίηση της Οδηγίας 2019/633 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, με κλαδική συνεκτίμηση της ελάχιστης τιμής παραγωγού.
 9. Άρση των συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού στις εμπορικές σχέσεις με τρίτες χώρες.

Προτάσεις για την τροποποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ της χώρας

Η Νέα Αριστερά θεωρεί ότι στην τροποποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου θα πρέπει να υιοθετηθεί μια νέα προσέγγιση που θα στοχεύει στην στρατηγική επισιτιστική αυτονομία της χώρας, σε έναν ανασχεδιασμό της πολιτικής που θα δώσει μεγαλύτερο βάρος στην επισιτιστική μας ασφάλεια και στην στήριξη του αγροτικού εισοδήματος.

Συγκεκριμένα, προτείνει:

 1. Αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της σύγκλισης των δικαιωμάτων για τις μικρές εκμεταλλεύσεις με υψηλά ιστορικά δικαιώματα.
 2. Αναθεώρηση της αναδιανεμητικής ενίσχυσης, με λήψη μέτρων για την ενίσχυση των αποκλειόμενων μικρών εκμεταλλεύσεων σε όλες τις κατηγορίες των αγρονομικών περιφερειών.
 3. Αύξηση της ποσοστιαίας στήριξης στους νέους γεωργούς πάνω από το 2% των άμεσων ενισχύσεων.
 4. Επανεξέταση των συνδεδεμένων ενισχύσεων με στόχο την ενίσχυση της στρατηγικής για την επισιτιστική αυτονομία της χώρας.
 5. Αναθεώρηση και απλοποίηση των οικολογικών σχημάτων με στόχο την διασφάλιση της μέγιστης δυνατής αναπλήρωσης των πόρων του ‘πρασινίσματος’.
 6. Οριστικοποίηση της ενσωμάτωσης στο Στρατηγικό Σχέδιο των επιπλέον επιλέξιμων βοσκοτόπων από την εφαρμογή του νέου ορισμού τους σύμφωνα με τον κανονισμό Omnibus του 2017.
 7. Ανασχεδιασμό των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για καλύτερη στρατηγική στοχοθέτηση και την κατάρτιση ενός ειδικού προγράμματος, που θα συμβάλει σε ένα σχέδιο οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας.

ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

banner-article

Ροη ειδήσεων