Εκδηλώσεις Νάουσα Τοπικά

ΣΕΑ “Αγάπη” Νέας Νικομήδειας: Πρόσκληση σε ετήσια επαναληπτική Τακτική  Γενική Συνέλευση / Κυριακή 25 Φεβρουαρίου

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΝΕΑΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ<<Η ΑΓΑΠΗ>>

Ημερομηνία 09 /02 /2024                   
Προς: Όλα τα μέλη του Σ.Ε.Α. ΑΓΑΠΗ ΝΕΑΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ                 

ΘΕΜΑ: Πρόσκλης 1ηΤΑΚΤΙΚΗΣ Γενικής Συνέλευσης

Αγαπητά μέλη

Το Διοικητικό Συμβούλιο του  Σ.Ε.Α.  ΑΓΑΠΗ, σε εφαρμογή του άρθρου 11/1(α) του ισχύοντος καταστατικού

 σ υ γ κ α λ ε ί

τα  μέλη, σε ετήσια  Τακτική  Γενική Συνέλευση που θα γίνει, Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2024  , στα γραφεία του συλλόγου και ώρα 10.30π/μ

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω:

  1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
  2. Παρουσίαση  έκθεσης πεπραγμένων για το έτος 2023 , συζήτηση επ΄ της και έγκρισή της.
  3. Ανάγνωση έκθεσης εξελεγκτικής επιτροπής για τη χρήση του 2023,συζήτηση αυτής και έγκρισή της.
  4. Προτάσεις – Συζήτηση άλλων θεμάτων.

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα1/3 πλέον ενός, των ενεργών  μελών, σύμφωνα με το άρθρο 11/4 του  ισχύοντος καταστατικού

(Η ιδιότητα του ενεργού μέλους αποκτάται 1 μήνα μετά την πρώτη αιμοδοσία και την αίτηση εγγραφής)

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας (σύμφωνα με το άρθρο 11/4 του ισχύοντος καταστατικού) η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί   25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2024 , στον ίδιο χώρο

και με την ίδια ημερήσια διάταξη και ώρα έναρξης 10.30 π.μ.

Σας επισημαίνουμε ότι για την δεύτερη Γ.Σ. δεν απαιτείται η προαναφερόμενη απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 11 του ισχύοντος καταστατικού.

Καλούνται όλα τα μέλη του σωματείου να προσέλθουν στην Γενική Συνέλευση αυτή, καθώς η παρουσία τους κρίνεται απαραίτητη.

Για το ΔΣ

banner-article

Δημοφιλή άρθρα

  • Εβδομάδας