Βέροια Εκκλησια Τοπικά

Μητρόπολη: Παρουσία του Ποιμενάρχου μας η εκδήλωση προς τιμήν των αφυπηρετησάντων εκπαιδευτικών της ΔΠΕ Ημαθίας

Το απόγευμα της Τετάρτης, 21ης Φεβρουαρίου, στον πολυχώρο «Ελιά» στη Βέροια έλαβε χώρα η εκδήλωση προς τιμήν των αφυπηρετησάντων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ημαθίας.

Στην αρχή χαιρετισμό απηύθυναν ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, η προϊσταμένη της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ημαθίας κ. Ευθυμία Γώτη, ο προϊστάμενος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ημαθίας κ. Αθανάσιος Αλατζόγλου, η πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Σταυρούλα Μιχαηλίδου, ο πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων – Νηπιαγωγών Ναούσης κ. Σταμάτης Σωτήρης, ο πρώην συντονιστής εκπαίδευσης – διευθυντής του 8ου Δημοτικού Σχολείου Βεροίας κ. Γεώργιος Μακαρατζής και ο πρώην προϊστάμενος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ημαθίας κ. Διονύσιος Διαμαντόπουλος.

Την όμορφη εκδήλωση πλαισίωσε η σχολική χορωδία των Δημοτικών Σχολείων Βεροίας υπό τη διεύθυνση της μουσικού – μαέστρου κ. Ελένης Αναγνώστου, ενώ στο τέλος επιδόθηκαν τιμητικές πλακέτες στους αφυπηρετήσανες εκπαιδευτικούς των τριών τελευταίων ετών.

Ο Ποιμενάρχης μας κ. Παντελεήμων στον σύντομο χαιρετισμό του ανέφερε μεταξύ άλλων: Πρίν ἀπό ἕνα περίπου μήνα, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί τῆς ἑορτῆς τῶν Γραμ­μάτων εἴχαμε τήν εὐκαιρία νά ἐκφράσουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας καί τίς εὐχαριστίες μας στούς ἐκ­παιδευτικούς τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαιδεύσεως, οἱ ὁποῖοι ἀφυπηρέ­τησαν τά τελευταῖα χρόνια.

Σήμερα ἔχω τή χαρά νά παρευ­ρί­σκομαι στήν ὡραία αὐτή ἐκδή­λω­ση τιμῆς τῶν ἐκπαιδευτικῶν τῆς Πρω­τοβάθμιας Ἐκπαιδεύσεως, οἱ ὁποῖοι μετά ἀπό τήν πολύχρονη προσφορά τους στήν ἐκπαίδευση καί στά παιδιά μας, παρέδωσαν ἤδη τή σκυτάλη στούς συνεχιστές αὐ­τοῦ τοῦ πολύ σημαντικοῦ ἔργου πού ἐπιτελοῦν οἱ ἐκπαιδευτικοί μας, οἱ δάσκαλοι, μέσα στά σχολεῖα μας ἀλλά καί στήν κοινωνία μας, σέ νεωτέρους συναδέλφους τους.

Γι᾽ αὐτό καί δέν εἶναι κενός λόγος ὁ λόγος τῆς εὐχαριστίας πού σᾶς λέμε ὅλοι μαζί σήμερα. Εἶναι αὐτό πού αἰσθανόμεθα ὅτι σᾶς ἀξίζει καί σᾶς ἀνήκει, γιατί κάτω ἀπό δύσκο­λες συχνά συνθῆκες, ἀντιμετω­πί­ζο­ντας πολλές φορές ἐλλείψεις καί δυσκολίες, ἀγωνισθήκατε γιά νά προσφέρετε ὅ,τι καλύτερο στά παιδιά μας, στούς μαθητές σας, γιά νά τούς προσφέρετε ὄχι μόνο γνώ­ση ἀλλά καί παιδεία. Γιά νά μορ­φώ­σετε τόν χαρακτήρα καί τήν προ­σωπικότητά τους, γιά νά συμ­βάλλετε στήν ὀρθή κοινωνικο­ποί­η­σή τους, γιά νά τούς δείξετε τόν δρόμο τῆς γνώσεως καί νά τούς βοηθήσετε νά τόν ἀκολου­θήσουν.

Καί ἄν οἱ συνάδελφοί σας στή Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση ἔχουν ἀναλάβει τό βάρος τῆς εὐθύνης νά μορφώσουν καί νά καθοδηγήσουν παιδιά καί νέους στήν κρίσιμη ἡλι­κία τῆς ἐφηβείας καί τῶν προ­βλη­μάτων της, ἡ δική σας ἀποστολή, νά βάλετε τά θεμέλια τῆς γνώσεως καί νά δημιουργήσετε τίς σωστές προϋποθέσεις θέτοντας τίς στέρ­εες βάσεις ἐπάνω στίς ὁποῖες θά οἰκο­δο­μηθεῖ ἡ μόρφωση καί τοῦ νοῦ καί τοῦ χαρακτήρα τους εἶναι ἐξί­σου ἐπίπονη ἀλλά καί πολύτιμη.

Σᾶς ὀφείλουμε ὅλοι ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ γι᾽ αὐτή τήν ἀνεκτίμητη προσφορά σας στά παιδιά μας, στήν κοινωνία μας καί στήν πατρίδα μας.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε, γιατί ὑπηρετή­σατε μέ ἀγάπη πρός τούς μαθητές σας ἀλλά καί πρός τό ἔργο σας τήν Πρωτοβάθμια ἐκ­παίδευση, τή Δι­εύ­θυνση τῆς ὁποίας συγχαίρω καί γιά τήν πρωτοβουλία τῆς διοργανώ­σεως αὐτῆς τῆς ἐκδηλώσεως.

Καί εὔχο­μαι σέ ὅλους τούς ἀγαπη­τούς ἐκπαιδευτικούς μας, πού τιμοῦ­με σήμερα, νά συνεχίσετε νά προσ­φέ­ρετε καί νά διδάσκετε καί τούς μαθητές ἀλλά καί τούς νεω­τέ­ρους συναδέλφους σας μέ τή ζωή καί τό παράδειγμά σας πάντοτε.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

banner-article

Ροη ειδήσεων