Βέροια Εκδηλώσεις Τοπικά

“Πρωτοβουλία για το Παιδί”: Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση απολογισμού 2023 / Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί καλεί τα μέλη του σε τακτική Γενική Συνέλευση, με σκοπό:

  • την έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου
  • την έγκριση του οικονομικού απολογισμού του 2023
  • την έγκριση του απολογισμού των δράσεων για το 2023
  • θέματα που θα τεθούν από το ΔΣ και τα μέλη

Προς τον σκοπό αυτόν καλεί τα μέλη του να προσέλθουν στην Γενική Συνέλευση, που θα γίνει κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 10 παρ. α, β και θ, 11, 12 13,25  και 26 του ισχύοντος Καταστατικού, τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Βεροίας, που βρίσκεται στην Πλατεία Ρακτιβάν 1, στη Βέροια. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Συνέλευση θα επαναληφθεί τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024, την ίδια ώρα (18:00) και στον ίδιο χώρο, χωρίς άλλη ειδοποίηση και θα διεξαχθεί με οποιαδήποτε απαρτία.

Τα θέματα της Ημερήσιας  Διάταξης είναι:

  1. Απολογισμός του ενημερωτικού, επιμορφωτικού, επιστημονικού και κοινωνικού έργου του Συλλόγου μέσα στο 2023.
  2. Έγκριση οικονομικού Απολογισμού έτους 2023.
  3. Προτάσεις προγραμματισμού δράσης για την επόμενη περίοδο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου να προσέλθουν στη Συνέλευση μαζικά και να συμμετάσχουν ενεργά, για να διαμορφώσουν  από κοινού το μέλλον του Οργανισμού της Πρωτοβουλίας για το Παιδί και των Δομών του, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο κοινωνικό έργο που επιτελείται.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ

banner-article

Δημοφιλή άρθρα

  • Εβδομάδας