Άρθρα Κόσμος

“Ερωτήματα για το Κυπριακό προς τον Πρόεδρο τής ΚΔ” / γράφει ο Φοίβος Κλόκκαρης

Πώς διασφαλίζεται η λειτουργικότητα του κράτους, αφού συμφωνήθηκε η συγκρότηση ενός πολύπλοκου υπερμεγέθες διχοτομικού κράτους με δυαρχία αξιωματούχων, 4 βουλές, 3 κυβερνήσεις, 3 αστυνομίες, εις διπλούν ημικρατικούς οργανισμούς, τελωνεία και δημόσιες υπηρεσίες σε ένα μικρό εδαφικό χώρο;

τού Φοίβου Κλόκκαρη*

Στο πρόγραμμα διακυβέρνησης του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ), που δημοσιεύθηκε προεκλογικά και ειδικά σε ότι αφορά το Κυπριακό, καθορίζεται ώς ύψιστη επιδίωξη, η επανέναρξη τών διαπραγματεύσεων με στόχο την λύση ΔΔΟ, στη βάση τού συμφωνημένου πλαισίου. Τονίζεται εμφαντικά στο πρόγραμμα  του ότι επιδιώκεται λύση για ένα κανονικό δημοκρατικό κράτος εντός τής ΕΕ. Ένα ενωμένο κράτος, λειτουργικό ως προς τούς θεσμούς του και βιώσιμο πολιτικά, οικονομικά και δημογραφικά, όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ασφάλεια των πολιτών, θα κατοχυρώνονται και θα τυγχάνουν πλήρους σεβασμού. Ένα κράτος τού οποίου η κεντρική κυβέρνηση θα έχει μία και μοναδική κυριαρχία, διεθνή προσωπικότητα και ιθαγένεια και θα έχει την ευθύνη για την ασφάλεια και προστασία των συνόρων τού ομοσπονδιακού κράτους.

 Όλες οι κυβερνήσεις τής ΚΔ, περιλαμβανομένης τής σημερινής, με την αδικαιολόγητη επίκληση του απόρρητου των συνομιλιών (για θέματα που είναι γνωστά στα ΗΕ , Τουρκία και Βρετανία) δεν έχουν ενημερώσει επίσημα τον λαό, ως όφειλαν για τις συγκλίσεις, που έχουν επιτευχθεί στις συνομιλίες (κεκτημένο των συνομιλιών), που διάρκεσαν σχεδόν μισό αιώνα. Η πληροφόρηση μας, προέρχεται κυρίως από διαρροές στα ΜΜΕ, όπως το 77 σελίδων έγγραφο των συγκλίσεων Ντάουνερ και άλλα έγγραφα.

 Δεδομένου ότι δεν τίθεται θέμα εθνικής ασφάλειας, και επειδή η λύση του κυπριακού είναι το μείζον εθνικό θέμα, είναι απαραίτητο ο πρόεδρος τής δημοκρατίας (ΠτΔ)  να  ενημερώσει επίσημα τόν λαό για τις συγκλίσεις των συνομιλιών ή τουλάχιστον να δώσει απαντήσεις σε εύλογα ερωτήματα, που προκύπτουν από την σύγκριση τών συγκλίσεων που γνωρίζουμε, με την λύση την οποία επιδιώκει ο ΠτΔ. Από την σύγκριση, προκύπτει μεγάλη αντίφαση μεταξύ τους και συγκεκριμένα:

Ερώτημα πρώτον: Πώς κατοχυρώνονται η ενότητα του κράτους, και τα ανθρώπινα δικαιώματα τών πολιτών, αφού υπάρχει σύγκλιση για επιβολή εδαφικών ζωνών με εγγυημένες πλειοψηφίες κατοίκων και περιουσιών που παραβιάζουν τα δικαιώματα της ατομικής ιδιοκτησίας, τού εκλέγειν και εκλέγεσθαι και τής ελεύθερης εγκατάστασης; (σελ.33 και 69 του εγγράφου 30.4.2013 Συγκλίσεων Ντάουνερ 2008-2012)

Ερώτημα δεύτερον: Πώς κατοχυρώνεται η ασφάλεια των πολιτών και η προστασία των συνόρων του ομοσπονδιακού κράτους, αφού υπάρχει σύγκλιση, το κυπριακό κράτος μετά τη λύση, να μήν έχει δικαίωμα να έχει ένοπλες δυνάμεις; (σελ. 70 Συγκλίσεων Ντάουνερ).

Ερώτημα τρίτον: Πώς διασφαλίζεται η πολιτική βιωσιμότητα τού κράτους, αφού υπάρχει σύγκλιση, που παραβιάζει την δημοκρατική αρχή της πλειοψηφίας στην λήψη αποφάσεων με δικαίωμα ΒΕΤΟ στη μειοψηφία (μετονομάσθηκε σε θετική ψήφο), που θα οδηγεί σε αναρίθμητα αδιέξοδα και παράλυση του κράτους; Μηχανισμός επίλυσης αδιεξόδων (ακόμα αναζητείται), όπως οι τρείς ξένοι δικαστές τού σχεδίου Ανάν, παραβιάζει την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας  (σελ. 5,7 και 9 Συγκλίσεων Ντάουνερ).

Ερώτημα τέταρτο: Πώς διασφαλίζεται η δημογραφική βιωσιμότητα του κράτους αφού θα νομιμοποιηθούν όλοι οι Τούρκοι έποικοι και υπάρχει σύγκλιση για δικαίωμα των Τούρκων υπηκόων (85εκ) να απολαμβάνουν τις 4 βασικές ελευθερίες τής ΕΕ; (σελ68 Συγκλίσεων Ντάουνερ)

Eρώτημα πέμπτο: Πώς διασφαλίζεται η οικονομική βιωσιμότητα του κράτους,αφού θα είναι υποχρεωμένο να συντηρεί ένα υπερμεγέθες κρατικό μηχανισμό, να αποπληρώσει τα μεγάλα χρέη του ψευδοκράτους και να καταβάλει τεράστιες αποζημιώσεις στους Έλληνες ιδιοκτήτες, που δεν θα ανακτήσουν τις περουσίες τους, λόγω της σύγκλισης για εγγυημένες πλειοψηφίες περιουσιών στις εδαφικές ζώνες;

Ερώτημα Έκτο: Πώς διασφαλίζεται η λειτουργικότητα του κράτους, αφού συμφωνήθηκε η συγκρότηση ενός πολύπλοκου υπερμεγέθες διχοτομικού κράτους με δυαρχία αξιωματούχων, 4 βουλές, 3 κυβερνήσεις, 3 αστυνομίες, εις διπλούν ημικρατικούς οργανισμούς, τελωνεία και δημόσιες υπηρεσίες σε ένα μικρό εδαφικό χώρο; Ο τέως πρόεδρος τής ΚΔ, κ. Νίκος Αναστασιάδης, ένθερμος υποστηρικτής τού σχεδίου Ανάν (ΔΔΟ), παραδέχθηκε στο τέλος της θητείας του, ότι η ΔΔΟ είναι ανέφικτη και δεν μπορεί να λειτουργήσει (σελ. 334 βιβλίο «Επτά Προεδρικά Πορτραίτα» τού κ. Κωστή Χατζηκωστή).

Ερώτημα Έβδομο: Πώς θα υλοποιηθεί η επανέναρξη των συνομιλιών, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, αφού αυτό στην πραγματικότητα δεν υπάρχει; Αυτό που είναι συμφωνημένο είναι ο Αγγλικός όρος “two constituent states ”, τον οποίο όμως οι Τούρκοι μεταφράζουν ως «δύο ιδρυτικά κράτη » και η ΚΔ ώς” δύο συνιστώσες πολιτείες ή ομοσπονδιακές μονάδες”.

 Ερώτημα Όγδοο: Πώς διασφαλίζεται ότι η κεντρική κυβέρνηση  τού κράτους , θα έχει μία κυριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα και μία ιθαγένεια (τα τρία singles), αφού  στον ορισμό τής κυριαρχίας και ιθαγένειας, περιλήφθηκαν στοιχεία διχοτομικής φύσεως, που επιτρέπουν διπλή ερμηνεία τους; (Κοινή διακήρυξη  11 Φεβ.2014, προέδρου ΚΔ και ηγέτη Τουρκοκυπρίων). Πέραν τούτου δεν υπάρχει καμιά πληροφόρηση άν θα ενσωματωθούν στη λύση οι διμερείς συμφωνίες εξάρτησης τού ψευδοκράτους από τη Τουρκία, όπως είχε συμβεί στο σχέδιο Ανάν, με τις οποίες γίνεται κατάφωρη παραβίαση των τριών singles του κυπριακού κράτους.

Η μεγάλη αντίφαση, μεταξύ τής λύσης που επιδιώκει ο ΠτΔ  και τών συγκλίσεων που συμφωνήθηκαν,επιβάλλει να απαντηθούν τα ερωτήματα που τίθενται. Η ΔΔΟ, που με εισήγηση τού κακού δαίμονα μας, τής Βρετανίας (προς νομιμοποίηση τών τετελεσμένων της τουρκικής εισβολής) περιλήφθηκε το 1990 και σε ψήφισμα του ΣΑ/ΟΗΕ(649/1990),       απορρίφθηκε από τον  λαό  το 2004 με το δημοψήφισμα για το σχέδιο Ανάν(ΔΔΟ) και δεν πρέπει να γίνεται επίκληση σε αυτό το ψήφισμα των ΗΕ ,ούτε να συνεχίζεται η υποστήριξη τής ΔΔΟ από τις κυβερνήσεις τής ΚΔ.

Με βάση τις συγκλίσεις, που γνωρίζουμε, η επανέναρξη των συνομιλιών, που επιδιώκει εναγωνίως ο ΠτΔ για λύση ΔΔΟ, δέν θα οδηγήσει σε ένα κανονικό δημοκρατικό κράτος εντός τής ΕΕ . Θα οδηγήσει  σε  δυσλειτουργικό κράτος, καταδικασμένο σε στρατηγική κατάρρευση, αφού θα αναβιώσουν τα εφιαλτικά ΒΕΤΟ τών Τουρκοκυπρίων στην εκτελεστική και νομοθετική εξουσία τού συντάγματος 1960, που επέβαλαν Τουρκία / Βρετανία, και οδήγησαν την ΚΔ σε λειτουργικό αδιέξοδο. Η ΔΔΟ με τις συγκλίσεις των συνομιλιών (υποχωρήσεις τής ΚΔ), διαμορφώθηκε σε συγκαλυμμένη μορφή συνομοσπονδίας δύο κρατών, που δεν διαφέρει πολύ από τήν Τουρκική  θέση  λύσης δύο κρατών (όχι δύο ανεξάρτητα κράτη, αλλά συνομοσπονδία δύο κρατών) που υποστηρίζει σήμερα η Τουρκία. Απαιτείται απόρριψη τής ΔΔΟ και  αναθεώρηση της θέσης μας για το Κυπριακό, το οποίο είναι πρόβλημα εισβολής, κατοχής, εποικισμού, εθνοκάθαρσης, και όχι δικοινοτικής διαφοράς. Είναι τραγικό ότι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αν γίνει επανέναρξη των συνομιλιών, οι δύο λύσεις που θα συζητηθούν είναι τουρκικών όρων ( ΔΔΟ-δύο κράτη).

Είναι απαραίτητο να γνωρίζει  ο λαός  τις συγκλίσεις των συνομιλιών, για να  έχει ο ίδιος άποψη για την λύση και να διαλυθούν οι  ψευδαισθήσεις, που τού καλλιεργούν, ότι δήθεν “η ΔΔΟ επανενώνει την Κύπρο και αποτρέπει τη διχοτόμηση”. Mόνο η αφύπνιση τού λαού , αφού ενημερωθεί αντικειμενικά , μπορεί να μας απαλλάξει από την τουρκοβρετανική ΔΔΟ, στην οποία έχει εγκλωβιστεί  η πολιτική ηγεσία μας.

Λευκωσία Φεβρουάριος 2024

*  αντιστράτηγος ε.α.

banner-article

Δημοφιλή άρθρα

  • Εβδομάδας