Έργα και Ημέρες Χιούμορ Χιουμοριστικά

“Άντι, κο, ιγώ ιπιτέλους θα δώκου φακιλάκ’, νόμιμου κι θισμικό!” / γράφει η γκουστιρίτσα

Αααχ! Ιπιτέλους, του φακιλάκ’
γίνκι θισμικό κι νόμιμου!
Αα, ρε,  Άδουν, Υπουργέ μ’
σ’ έφαγ’ του φιλότιμου!

Άιντι,τώρα για τα χειρουργεία!
Ουλαρία, ουλαρά!
Τέλους η αναμουνή
του λόγου έχνι τα… λιφτά!

Ααααχ, δεν ξέρου τι να φτιάσου!
Ι Μήτσιους μ’ ,θα χειρουργηθεί
πρέπ’ να δώσου φακιλάκ’
στου γιατρό απ’ του ΕΣΥ…

Μαν’, αμάν, αμάν, αμάν!
Πάνι, κο,τα γίδια, πάν’ τα προυβατάκια…
Πρέπ’ να ιτοιμάσου
ισουθισμικά φακιλάκια…

Μπο, μπο, μπο, μπο…
Ξιπούλτσα του μαντρί!
Πάει του κουμπόδιμα μ’
έμεινα ταπί!

Δανείσκα απού ‘δω,
δανείσκα απού κει
δανείσκα απού τν Μπιάτα
τν φίλη μ τν κουλλητή…

Ααχ κι βααχ ! Βουγγώ, ξαναβουγγώ
κι ύπνους δε μι πιάν’…
Μόν’ μι του φακιλάκ’
ι Μήτσιους μ’ θα γιάν’…

Ουφ, ουφ, ουφ…
Ι Άδουνις φουτιά που μι ανάφτ’!
Ι Μήτσιους πρέπ’ να σώσ’
τουν έρμου τουν προυστάτ’!

Άι,  κι κνούμι πάραυτα
δια  του νουσουκουμείου
μπας κι προλάβουμι
απουγιβματινό χειρουργείου…

Πω, πω, πω, πω, πω!
Ι Μήτσιους μ’, βουγγάει!
Ούι, ούι, ούι!
Ι προυστάτς χίρσι να χαλνάει…

Προυλαβαίνου δεν προλαβαίνου
του γιατρό του…Νικουλό.
Καλά που έχου σ’ τζιόπα
φακιλάκ ισουθισμικό!

Ααχ, ντόκτουρ μου, τουν λιέου
τηράτι τι σας δίνου!
Ι Άδουνις μι είπιν
να σας διευκουλύνου…

Κι…κούτσα κούτσα παένμι
ι Μήτσιους μη μας πέσ’…
Τουν φάκιλου τουν έδειχνα
για να ξιθαρρέψ’!

Μπρουστά παέν’  ι γιατρός
που πίσου μεις τουν ακλουθούμι
Μπράβου, ρε, λιέου, Άδουνι!
Άι, κο, θα θιραπιφτούμι!

Κι ρίχνου κι ένα γλιέμμα
αρκούντους υπουσχόμινου…
Ούι,θα μι πεσ’ ι Μήτσιους
τουν έχμι υπουβασταζόμινου…

Στα ιπείγουντα έφτασάμι
μι τούτα κι μι κείνα
Μαα, γλιέπου κι άλλουν ασθινή
ήρθιν κι μπήκι σφήνα!

Άχου, κο, ι ντόκτουρ μ’ απουφεύγ’
παντιλώς κι όλουσδιόλου!
Σα να μην έφτανι κι αυτό
μι γύρσι κι τουν κώλου…

Στα ιπείγουντα ι Μήτσιους
όλν νύχτα μουναχός…
Κι μνήσκ’ μι του φακιλάκ’
ξάπλα κι βλακουδώς!

Άι, μανούλα μ’, άφαντους
γίνκι ι γιατρός!
Τ’ άλλ’ ασθινή ι φάκιλους
μι φάνκι πιο τρανός!

Ούι, του Μήτσιου μ’ στα ιπείγουντα
τουν ήρθιν καρδιακό…
Τουν άφκιν ι ντόκτουρ
όολ’ νύχτα ανάσκλα μι… τουν ουρό…!

…………………

(Τα σκίτσα είναι του Πάνου Ζάχαρη και της Έφης Ξένου)

………………….

Θκια σας, η αγαπημέν’ σας

         Γκουστιρίτσα

 

 

banner-article

Ροη ειδήσεων