Άρθρα Κοινωνία

“Καθώς τρέχει ο Νέος Χρόνος…” / γράφει ο Αναστάσιος Βασιάδης

Καθώς ο Νέος Χρόνος  ήδη τρέχει και μάλιστα με ταχύτητα,  ξεθωριάζουν  πίσω του  τα εορταστικά μηνύματα των Παραγόντων, των  Αρχών και των Φορέων, που συμμετείχαν στις διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την εορταστική περίοδο.

Άλλωστε στα ίδια τα εορταστικά μηνύματα και στα σχόλια των πολιτών, ήταν εμφανής η αγωνία για τις προοπτικές του τόπου κατά τον Νέο Χρόνο που τρέχει

Αυτό είναι κατανοητό αφού τα προβλήματα που συνοδεύουν  την  οικονομική και την αναπτυξιακή πορεία του τόπου, εξακολουθούν να υφίστανται.

Ειδικότερα οι προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι αυτοδιοικητικές αρχές που αναδείχθηκαν από τις πρόσφατες εκλογές, συνδέονται άμεσα με  την αναπτυξιακή πορεία του τόπου και με την επίλυση των προβλημάτων των πολιτών.

Αυτές τις προκλήσεις που συνδέονται μεταξύ τους άρρηκτα, οι νέες αυτοδιοικητικές αρχές καλούνται να τις αντιμετωπίσουν σε ένα επισφαλές εγχώριο και διεθνές περιβάλλον, μέσα στο οποίο η ελληνική περιφέρεια οφείλει να κινηθεί αποφασιστικά και διεκδικητικά προκειμένου να διασφαλίσει αυτά τα οποία της ανήκουν.

Παράλληλα όμως, με την προώθηση, την διεκδίκηση και την εκτέλεση των μικρότερων ή μεγαλύτερων αναπτυξιακών έργων στην περιφέρεια, οι νεοεκλεγμένες αυτοδιοικητικές αρχές ως εγγύτερες προς τον πολίτη εξουσίες, φέρνουν την υποχρέωση των αποτελεσματικών παρεμβάσεων, προκειμένου να βρουν τη λύση τους τα τρέχοντα προβλήματα της καθημερινότητας, τα οποία είναι καθοριστικά για την ίδια την υπόσταση των πολιτών και των κοινωνιών.

Με το γεγονός ότι ο Νέος Χρόνος  ήδη τρέχει στην χώρα μας με το κυβερνητικό πρόσωπο που αναδείχθηκε προ μηνών, ενώ αναμένεται  νέα εκλογική αναμέτρηση   για την  εκπροσώπηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναδεικνύονται  και  οι ουσιαστικές παρεμβάσεις που πρέπει  να γίνουν για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της περιφέρειας.

Ο πήχης επομένως για την ανάπτυξη της περιφέρειας κατά τον χρόνο που τρέχει  έχει τοποθετηθεί  ψηλά και καλούνται να τον υπερπηδήσουν οι αυτοδιοικητικές αρχές και οι τοπικές κοινωνίες, που διαπιστώνουν ότι τα  διατιθέμενα περιθώρια  σμικρύνονται εμφανώς.

Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο στερεί αποφασιστικές αρμοδιότητες και πόρους από την αυτοδιοίκηση και δεν της επιτρέπει να αναπτυχθεί αποτελεσματικά προς όφελος του ίδιου του θεσμού και προς όφελος της περιφέρειας και των πολιτών.

Χρειάζεται επομένως να διασφαλιστούν εκείνες οι συμμαχίες που θα αποδώσουν στους αυτοδιοικητικούς θεσμούς το κύρος και τη δυναμική που χρειάζονται για να γίνουν πιο αποτελεσματικοί.

Και αυτές τις συμμαχίες δεν μπορούν παρά να τις εξασφαλίσουν οι ίδιες οι κοινωνίες, οι παράγοντες και οι φορείς που συνθέτουν τον ιστό τους, οι οποίοι καταδεικνύουν περίτρανα με κάθε ευκαιρία, ότι εκ μέρους τους αυτή η βούληση υπάρχει.

Δεν μένει επομένως παρά να αξιοποιηθούν και να ενεργοποιηθούν ενισχύοντας  την γενικότερη προσπάθεια που πρέπει να  γίνει, προς όφελος του τόπου.

Ο Νέος Χρόνος  τρέχει με τον πήχη ψηλά.

Μόνο με τη γενικότερη συμμετοχή, παρέμβαση και απαίτηση, θα υπάρξει το επιθυμητό για όλους αποτέλεσμα.

banner-article

Δημοφιλή άρθρα

  • Εβδομάδας