Βιβλίο Θέματα Παιδείας Πολιτισμός Τοπικά

Νέο βιβλίο: “Η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην ιστορική εκπαίδευση”

Στην εκπνοή του 2023, εκδόθηκε από τις Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις ΚΑΛΛΙΠΟΣ το σύγγραμμα με τίτλο “Ψηφιακότητα και ιστορική εκπαίδευση: η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην ιστορική εκπαίδευση”.
Οι συγγραφείς Μαρία Ρεπούση, Καθηγήτρια, ΑΠΘ, Γιώργος Μακαρατζής, Εκπαιδευτικός, Δρ. Επιστημών της Αγωγής, ΑΠΘ, και Μαρία Μαυρομμάτη, Εκπαιδευτικός, Δρ. Επιστημών της Αγωγής ΑΠΘ, επιδιώκουν να αναδείξουν τις προκλήσεις που προσφέρει η ψηφιακή συνθήκη στη διδασκαλία και στη μάθηση της ιστορίας,.οι οποίες συναρτώνται με την έννοια του ενεργητικού κοινού, του διαμερισμού της ιστορικής αυθεντίας, καθώς και της μείωσης των αποστάσεων ανάμεσα στον/στην παραγωγό και στον χρήστη/ χρήστρια της ιστορίας. 
 
Μετά από ένα εισαγωγικό κεφάλαιο που αναφέρεται στις αναδιαμορφώσεις που επιφέρει η ψηφιακότητα στις ανθρωπιστικές επιστήμες, και ιδιαίτερα στις ιστορικές σπουδές και στην ιστοριογραφία, το σύγγραμμα επικεντρώνεται τόσο στη θεωρητική θεμελίωση της ψηφιακότητας στην ιστορική εκπαίδευση όσο και στις πρακτικές εφαρμογές της. 
Στο θεωρητικό επίπεδο, υποστηρίζεται η συνάρτηση της αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών με τους σκοπούς, τα μαθησιακά αποτελέσματα και τις μεθοδολογίες των διδακτικών αντικειμένων. Επιπρόσθετα, η αναγκαιότητα της ένταξης της ψηφιακότητας στην ιστορική εκπαίδευση θεμελιώνεται αφενός στην επιστημολογία της διδακτικής της ιστορίας για τη διαμόρφωση και την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και αφετέρου στη σύνδεσή της με την κριτική πολιτειότητα στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο. 
 
Το σύγγραμμα απευθύνεται σε όσους/ες διδάσκουν ιστορία, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και σε φοιτητές παιδαγωγικών φιλολογικών/ιστορικών τμημάτων, και είναι διαθέσιμο δωρεάν στο ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΣ
Δρ. Γιώργος Μακαρατζής
 
Βιβλιογραφική Αναφορά: Ρεπούση, Μ., Μακαρατζής, Γ., & Μαυρομμάτη, Μ. (2023). Ψηφιακότητα και Ιστορική Εκπαίδευση [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-335
banner-article

Ροη ειδήσεων