Έργα και Ημέρες

“Ωχ, ωχ, ωχ! Πάλ’ στου σούπιρ θε να πάου…” / γράφει η γκουστιρίτσα

Πα, πα, πα,πα, ιναγουνίους παένου
μια σια παν’, μια σια κατ’…
Πω, πω, πω, πω, πω
καλιέ, σι λιέου έχου τρακ!

Καλιέ, ούτι στς πανιλλίνιις
τόσου ταχυπαλμία…
Μι λιέγου αφ’ ιαφτού μ’
Γκουστιρίτσα, ψυχριμία…

Κι παίρνου τν απόφασ’
στου σούπιρ, κο, μπουκάρου!
Τι σιόπινκ θέραπι, καλιέ
ιδώ γλιέπου του χάρου…

Τηρώ ουλίγου τα ράφια
κι βάνου τα γυαλιά.
Ούι, κο, οι τιμές πάλι ανιέβκαν
δεν του γλιτώνου του ταμπλά!

Κρύβουμι πίσου απ’ του ράφ’
φιγκλώ κατ’ του ψυγείου
γυρέβου να πάρου, κο, σαλάμ’
μα απού μακριά του λιέου… αντίου!

Για κρεας; Ααα, πα, πα, πα, πα
ούτι να του σκιφτώ!
Πω, πω, πω, πω, ζαλίσκα
χίρσα του παραμιλητό!

Μουνουλουγώ η δόλια μ’
ανάμισα στς διαδρόμ’…
Κο,τι αυξήσεις είν’ αυτές
ι χάρους θαρρείς κι μι γραπών’…

Πάει, χάνου τν ισορρουπία μ’
μι γύρσι του ταβάν’!
Ι διάδρουμους μι…τα λάδια;
Νάτους, καταφτάν’!

Μαν, αμάν, αμάν, αμάν!
Μ έκλεισι του άσθμα μ’…
Άι, καλιέ η δόλια
θα λιάσου τν κακαράτζα μ’…

Άι, λιέου, θα πάρου φέτα
να φκιάσου σαγανάκ’.
Μααα, πιάνου του υπουγλώσσιου
που πάν’ απ του ραφάκ’!

Ααχ, κάτ ηξηριν ι Κυριάκους
κι έβαλιν στου σούπιρ χάπια!
Μπουμ, πέφτ’ στα μπρούμτα
όποιους ιδεί τα ράφια!

Φιγκλώ δειλά δειλά
να πάρου καμιά ντουμάτα
Απ’ του ράλυ τουν τιμών
άι, πάει κι η σαλάτα!

Άι, κο, λιέου,δεν πειράζ’
πόψι θα πιω γάλα…
Μα σαν τηρώ τα καρτιλάκια
άρξα στς διαδρόμ τν τριχάλα

Σαν είδα, κο,του καρτιλάκ’
μ’ έσφιξιν ι γκούργκλας!
Που μέσα απ’ του ψυγείου
ξιπρόβαλιν  ι μπαμπούλας…

Τι να κάμου, τι να κάμου;
Μοιριουλουγώ, μοιριουλουγώ…
Απού νησκιά θα μείνου
δεν το ‘χου μουλουημό…

Μπο, μπο, μπο, μπο
στραβούτσνισα τ’ μούρ’…
Κι …μνήσκου μέσ’ του σούπιρ
αγκαλιά μι έν αγγούρ’….

……………………..

* φιγκλώ: κοιτώ

* Τα σκίτσα είναι των  Γεωργοπάλη & Soloup

…………………

Θκια σας, η αγαπημέν’ σας

         Γκουστιρίτσα

Δημοφιλή άρθρα

  • Εβδομάδας