Εκδηλώσεις Κοινωνία Υγεία

Κινητοποίηση των μεταγγιζομένων στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» / Κυριακή 3 Δεκεμβρίου

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ, εκπροσωπώντας την πολυπληθή κοινότητα των πασχόντων από καρδιαγγειακά νοσήματα, αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει την αμέριστη συμπαράστασή του στην προσπάθεια που καταβάλλει η Ομάδα Πρωτοβουλίας Γονέων και Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»,  καθώς και άλλοι συμπράττοντες φορείς, ενώ συμμετέχει στην πορεία η οποία έχει προγραμματιστεί για την 3η Δεκεμβρίου και ώρα 10.30 με κατάληξη το κτίριο του ελληνικού Κοινοβουλίου και αφετηρία το νοσοκομείο παίδων «Η Αγία Σοφία».

Η διασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών περίθαλψης των πολυμεταγγιζομένων παιδιών και ενηλίκων, η άμεση κάλυψη των κενών οργανικών και λειτουργικών θέσεων  στην αντίστοιχη μονάδα του Παίδων «Η Αγία Σοφία» και πρωτίστως η αντιμετώπιση των ελλείψεων σε αίμα και παράγωγα αυτού, οι οποίες θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία και τη ζωή των ασθενών, καθώς πολλοί εξ αυτών υπομεταγγίζονται, θα πρέπει να αποτελούν κεντρική προτεραιότητα διαχρονικά για την ελληνική Πολιτεία και το αντίστοιχο Υπουργείο.

  Για το δσ

banner-article

Ροη ειδήσεων