Βέροια

Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας: «Έκφραση ευχαριστιών»

Ο Διοικητής και οι υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέροιας αισθάνονται την ανάγκη να  ευχαριστήσουν θερμά :

·         την Εταιρία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΔΑΣ  ΑΕΕ» για την ανιδιοτελή προσφορά της στην Υπηρεσία μας, ενός ζεύγους διηλεκτρικών  γαντιών, κατάλληλων για επέμβαση σε πυροσβεστικά συμβάντα όπου εμπλέκονται υβριδικά ή ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
·         την Εταιρία «ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ» για την ανιδιοτελή προσφορά της στην Υπηρεσία μας, δέκα πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως PA 6kg για την κάλυψη των αναγκών της.-

Ο Διοικητής

Δημήτριος Θ. Πάντσιος

Αντιπύραρχος

Δημοφιλή άρθρα

  • Εβδομάδας