Έργα και Ημέρες Περισσότερο διαβασμένα Χιούμορ Χιουμοριστικά

“Ούι, ούι, ούι…! Κι αν μι παίρνουν του βρακί, θα τς στέλνου στη Βουλή!” γράφει η γκουστιρίτσα

Ωωωω, ωωω, ένα σύννεφο τρανό
πιρνάει απού μπρουστάαα!
Άχου, καλιέ, τα σκάνδαλα
τα γλιέπου ούλα θουλάαα…

Ωωωω, ωωω, μια σκουτουδίν’
μι βάρσι του μυαλόοο!
Αααχ, καλιέ, πάει κι η λίστα Πέτσα
Αααα, μα… είνι τόσου απλόοο!

Ωωωω, καλιέ, ιξαφανίσκι κι η ΕΥΠ
μέσα στου μαύρου σκότους…
Καλιέ, δε γλιέπου τίπουτας
πού είνι ένας γλόμπους;

Μέσα στου θάμπους του θαμπό
αφήκτι μι να ζήσουου!
Κι αν μι πάρουν του βρακί
ιγώ θα τς ξαναψηφίσουου!

Μαύρ’ καπνοί μι πλάκουσαν
κι σύννιφα βαριάαα!
Κο, δι θέλου δημόσια Υγεία!
Γυρέβου ιδιουτικιάα!

Ρε, τα γυρέβου ούλα ιδιουτικά
τν Υγεία, τν Πιδεία…
Τουν κώλου μ’ θα βαρέσου
τουν Κούλ’ να δγιω Μισσίαα!

Ζαλίσκα, ρε, απ’ του σύννιφου
έπαθα ντουβρουτζάαα!
Τίπουτα ντιπ, κο, δε μι νοιάζ’
μόνου τα πουσουστάαα!

Μι βάρσι μία μέθιξ’
όπους στ Αναστινάριαα
κι υπνουτισμέν’ κυκλουφουρώ!
Δε, παίρνου ντιπ χαμπάριαα!

Λησμόντσα κι τα Τέμπη
Θιός να μι σχουρέσ’!
Μα…τούτου δω του σύννιφου
μι έχ’ καταμπιρδέψ’!

Μέσα στν παραφασάδα μ’
ιγώ θα βγάλου κυβιρνήητ’!
Αφού δε γλιέπου τίπουτας
ας μι πάρνι κι του σπίιτ’!

Ωωωω,Ωωωω!
Κο,του μυαλό μ’ γίνκι λουλόο!
Κο,τι μι είπι ι Πέτσας
κι γω του λησμουνώω;

Κο,τι μι είπ’ ι Άδουνις
διά τν Αριστιράα;
Κο,δε θυμούμι τίπουτας
μι μπούκουσ’ η καταχνιάαα!

Αφήκτι μι,αφήκτι μι
σι τούτ’ τν σκουτουδίιιν’:
Ούλα, καλιέ, τα ξιέχασα
τα ‘βαλα σν ναφθαλίιιν’!

Πάρτι, καλιέ, του σύννιφου
να δγιω τα πουσουστάα!
Αααχ, ι Κούλς ιθριάμβιφσι
ζήτου η διαφθουράα!

………………….

Θκια σας
       η
αγαπημέν’ σας
Γκουστιρίτσα

 

 

 

banner-article

Ροη ειδήσεων