Βέροια Εκδηλώσεις Τοπικά

Πρόσκληση Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ημαθίας για απολογιστική Γενική Συνέλευση / Κυριακή 28 Μαΐου

       Σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού και την 3/18-5-2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου,

κ α λ ο ύ ν τ α ι

τα μέλη του Συνδέσμου σε τακτική ετήσια απολογιστική Γεν. Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Μαΐου 2023 και ώρα 11:00π.μ. στο Γραφείο του Συνδέσμου, πάροδος Βερμίου 3. Εάν για διάφορους λόγους δεν έχουμε απαρτία, κάτι πολύ δύσκολο, η Γεν. Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Ιουνίου 2023, χωρίς  άλλη ειδοποίηση και δίχως να χρειάζεται απαρτία, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέματα

  1. Εκλογή Προεδρείου.
  2. Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. έτους 2022 και αναφορά σε θέματα που απασχολούν την τάξη των συνταξιούχων.
  3. Οικονομικός απολογισμός 2022.
  4. Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής.
  5. Προϋπολογισμός οικ. έτους 2023.
  6. Επαναπροσδιορισμός ετήσιας συνδρομής μελών.
  7. Κριτική επί των πεπραγμένων, προτάσεις μελών, ερωτήσεις, διευκρινίσεις.
  8. Έγκριση ή μη απολογισμού 2022, προϋπολογισμού 2023, έκθεση ελεγκτικής επιτροπής και πεπραγμένων του Δ.Σ. έτους 2022.
  9. Δευτερολογία προέδρου, ανακοινώσεις.

Η παρουσία όλων μας είναι απαραίτητη για να μας δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα σοβαρά προβλήματα, που αντιμετωπίζει ο κλάδος των συνταξιούχων.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                    Η Γεν. Γραμματέας

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                                    ΚΑΒΑΡΓΥΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

banner-article

Δημοφιλή άρθρα

  • Εβδομάδας