Βέροια Ειδήσεις με Διάρκεια

Ανάρτηση προσωρινού πίνακα καταγραφής των πωλητών Λαϊκών Αγορών Δήμου Βέροιας / προθεσμία υποβολής ένστασης    

Ο Δήμος Βέροιας έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 1/2022 απόφαση του 1ου Πρακτικού Συνεδρίασης της επιτροπής Λαϊκών Αγορών του άρθρου  66 του Ν. 4849/202 και τα αναγραφόμενα στην υποπερίπτωση γ) της περ.4 του άρθρου 66 ‘μεταβατικές διατάξεις’ του ν.4849/2021, ενημερώνει τους πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγούς) που δραστηριοποιούνται στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Βέροιας ότι στην ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας www.veria.gr στην Διαδρομή Ανακοινώσεις καθώς και στους χώρους των  Λαϊκών Αγορών, έχουν αναρτηθεί οι προσωρινοί πίνακες καταγραφής των πωλητών Λαϊκών Αγορών που δραστηριοποιούνται στις Λαϊκές Αγορές της Βέροιας, Μακροχωρίου και Αγίου Γεωργίου.

Οι πωλητές μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις εντός 15 ημερών από την ημέρα Δημοσίευσης των προσωρινών πινάκων την 6/2/2023 και μέχρι την Δευτέρα 20/2/2023. Η αίτηση ένστασης θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλετε στον Δήμο Βέροιας υπόψη τμήματος Αδειών Εμπορίου & Καταστημάτων και εξετάζετε από την επιτροπή του άρθρου  66 του Ν. 4849/2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, στο τμήμα Αδειών Εμπορίου και Καταστημάτων (γραφείο 10) του Δήμου Βέροιας και στα τηλέφωνα 2331350-640, -517 και -528.

banner-article

Δημοφιλή άρθρα

  • Εβδομάδας