Βέροια

Δήμος Βέροιας: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κατάρτιση μητρώου ιδιοκτητών Μηχανημάτων Έργου – Οχημάτων

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών Μηχανημάτων Έργου – Οχημάτων, για εργασίες που αφορούν την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας».

Με βάση την  Απόφαση 577/2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας με θέμα:  Έγκριση:  α) Τεχνικής Έκθεσης της υπηρεσίας «Παροχή Εργασιών Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας», β) Διαδικασίας Κατάρτισης Μητρώου Ιδιοκτητών Μηχανημάτων Έργου – Οχημάτων και   γ) Καθορισμού των όρων ένταξης στο Μητρώο Ιδιοκτητών Μηχανημάτων Έργου – Οχημάτων, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ιδιοκτήτες Μηχανημάτων Έργου – Οχημάτων να δηλώσουν με Υπεύθυνη Δήλωση προς την Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Βέροιας, την πρόθεση τους να συμμετάσχουν στο Μητρώο, δηλώνοντας τον αριθμό και τα στοιχεία των μηχανημάτων – οχημάτων τους.

  • Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τους όρους ένταξης στο Μητρώο και τον Πίνακα Ωριαίας Δαπάνης περιέχονται στην Απόφαση 577/2022 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας που επισυνάπτεται.
  • Επισυνάπτεται υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

Υπεύθυνη δήλωση – Ένταξη στο Μητρώο

banner-article

Δημοφιλή άρθρα

  • Εβδομάδας