Εκδηλώσεις Τοπικά

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση των Φίλων του Εθνογραφικού Κέντρου Γιώργη Μελίκη | Κυριακή 22 Ιανουαρίου 

Πρόσκληση

To Δ.Σ. του Σωματείου «Φίλοι του Εθνογραφικού Κέντρου Γιώργη Μελίκη- Κέντρου Έρευνας

Μάσκας», σύμφωνα με το καταστατικό και την υπαρ. 29 της  21/12/2022 απόφασή του,

καλεί όλα τα οικονομικώς ενήμερα μέλη του σε τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση, που θα

πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Ιανουαρίου  2023 και ώρα 11:00 στην έδρα του

Σωματείου, οδός Αγίου Νικολάου αρ. 4, Μελίκη, Τ.Κ 59031, με θέματα ημερήσιας

διάταξης:

  1. Διοικητικός απολογισμός του έτους 2022 και έγκριση ή μη αυτού.
  2. Οικονομικός απολογισμός του έτους 2022, ανάγνωση της έκθεσης της εξελεγκτικής

επιτροπής και έγκριση ή μη αυτού.

  1. Διοικητικός προϋπολογισμός για το έτος 2023, προτάσεις μελών και έγκριση ή μη

αυτών.

  1. Οικονομικός προϋπολογισμός για το έτος 2023, προτάσεις μελών και έγκριση ή μη

αυτών.

Μετά το πέρας τη διαδικασίας θα ακολουθήσει κοπή βασιλόπιτας των μελών του

Σωματείου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας (δηλ. παρουσία του 1/3 των τακτικών &

ταμειακώς εντάξει μελών) η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη

Κυριακή 29-01-2023, στον ίδιο χώρο και ίδια ώρα με απαρτία όσων θα είναι παρόντες.

Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που θα καταβάλουν έστω και την ημέρα της γενικής

Συνέλευσης την ετήσια συνδρομή και το δικαίωμα εγγραφής τους. –

Μελίκη, 13/01/2023

Για το Δ.Σ. του σωματείου

Ο Πρόεδρος                                                                                                       Η Γραμματέας

Ι. Μοσχόπουλος                                                                                                 Π. Δήμου

banner-article

Δημοφιλή άρθρα

  • Εβδομάδας