Τοπικά

ΕΛΜΕ Ημαθίας: Πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας στη ΔΔΕ για μονιμοποίηση των δόκιμων νεοδιόριστων καθηγητών

Την Παρασκευή, 18 Νοέμβρη, η ΕΛΜΕ Ημαθίας και νεοδιόριστοι/ες συνάδελφοι και συναδέλφισσες έκαναν παράσταση διαμαρτυρίας στη ΔΔΕ Ημαθίας με αίτημα την μονιμοποίηση τους. Αν και έχει περάσει η προβλεπόμενη από τον νόμο διετία των δόκιμων νεοδιόριστων συναδέλφων/συναδελφισσών της Ειδικής Αγωγής και κατά συνέπεια έπρεπε να ολοκληρωθεί η μονιμοποίησή τους, κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει ακόμη.

Οι εκπρόσωποι της ΕΛΜΕ και οι συνάδελφοι/συναδέλφισσες  τόνισαν την ανάγκη να γίνουν οι απαραίτητες ενέργεις από τη ΔΔΕ για τη μονιμοποίησή τους και να εκδοθούν οι διαπιστωτικές πράξεις όπως έγινε από άλλες ΔΔΕ. . Η σχετική πράξη μονιμοποίησης εκδίδεται από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Επίσης σημείωσαν πως η καθυστέρηση και κωλυσιεργία  του ΥΠΑΙΘ έχει ως αποτέλεσμα να παρατείνεται μία κατάσταση ομηρίας και ανασφάλειας που καθιστά τους/τις συναδέλφους πιο ευάλωτους/ες σε πιέσεις, προκειμένου να δέχονται αδιαμαρτύρητα την αντιεκπαιδευτική πολιτική του υπουργείου, αυτήν που ο κλάδος μας στην συντριπτική του πλειοψηφία αντιμάχεται σθεναρά.

Δήλωσαν πως δεν θα επιτρέψουν οι συνάδελφοί μας, νεοδιόριστοι/ες εκπαιδευτικοί να μετατραπούν σε ομήρους του Υπουργείου και της Κυβέρνησης, με τέτοιες ενέργειες εις βάρος τους.

Απαίτησαν τέλος το ΥΠΑΙΘ να προχωρήσει άμεσα τις σχετικές διαδικασίες για την μονιμοποίηση όλων των συναδέλφων Ειδικής Αγωγής που διορίστηκαν τον Αύγουστο του 2020.

Ροη ειδήσεων