Βέροια Εκκλησια

Με λαμπρότητα η εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου στη Βέροια

 

Τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό του Οσίου Αντωνίου του Νέου, Πολιούχου Βεροίας, με την ευκαιρία της εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου.

Στο τέλος τελέστηκε Δοξολογία με την ευκαιρία του εορτασμού της ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων παρουσία τοπικών πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, ενώ ακολούθησε τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο ηρώο της πόλεως.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ὡς ἐμψύχῳ Θεοῦ κιβωτῷ ψαυ­έ­τω μηδαμῶς χείρ ἀμυήτων».

Ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπερα­γίας Θεοτόκου, ἑορτή κατά τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία μας μνημονεύει καί τιμᾶ τήν πρώτη δημόσια, θά λέγαμε, ἐμφάνιση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ὅταν οἱ γονεῖς της, οἱ εὐσεβεῖς Ἰωακείμ καί Ἄννα, τήν ὁδήγησαν στόν ναό τοῦ Σολο­μῶ­ντος γιά νά τήν προσφέρουν στόν Θεό σέ ἡλικία τριῶν μόλις ἐτῶν. Καί τήν προσέφεραν μέ ἕνα τρόπο πού εἶναι φυσικό νά μᾶς ξενίζει, γιατί ὄχι ἁπλῶς προσέφεραν στόν Θεό τή θυγατέρα πού ἀπέκτησαν μετά ἀπό πολλά χρόνια προσευχῆς, ἀλλά καί τήν παρέδωσαν στούς ἱε­ρεῖς γιά νά παραμείνει καί νά ζήσει ἐκεῖ, στά Ἅγια τῶν Ἁγίων.

Εἶναι ἄγνωστο τί εἶπαν οἱ εὐσε­βεῖς γονεῖς τῆς Παρθένου Κόρης στούς ἱερεῖς. Εἶναι ἄγνωστο πῶς ἐκεῖνοι δέχθηκαν νά παραμείνει ἕνα μικρό παιδί, μία τριετίζουσα κόρη, στά Ἅγια τῶν Ἁγίων. Ἀλλ᾽ «ὅπου βούλεται Θεός, νικᾶται φύ­σε­ως τάξις». Ὁ Θεός εἶχε τό δικό του σχέδιο γι᾽ Αὐτήν, τήν ὁποία προόριζε ὡς Μητέρα τοῦ Υἱοῦ του, σχέδιο ἀπροσπέλαστο στήν ἀνθρώ­πινη λογική καί ἀκατάληπτο γιά τόν ἄνθρωπο.

Ὅμως ἡ εἴσοδος καί ἡ παραμονή στά Ἅγια τῶν Ἁγίων, ἐκεῖ ὅπου φυλασσόταν ἡ θεία κιβωτός καί ἀπαγορευόταν ἡ εἴσοδος σέ κάθε ἀμύητο, τῆς τριετίζουσας θυγατέ­ρας τοῦ Ἰωακείμ καί τῆς Ἄννης δέν εἶναι τό μόνο παράδοξο καί ἀπρόσιτο στόν χοϊκό ἄνθρωπο. Ἀπρόσιτο μυστήριο εἶναι καί ἡ ἴδια ἡ Παρθενομήτωρ Κόρη, πού δέν μποροῦμε νά τό κατανοήσουμε. Ἔμψυχος κιβωτός τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ Παναγία Παρθένος, καί ὁ ἱερός ὑμνογράφος προειδοποιεῖ νά μήν ἐπιχειρήσει «χείρ ἀμυήτων» νά τήν ἀγγίσει, γιατί εἶναι ἱερώτερη καί ἁγιώτερη καί ἀπό τά Ἅγια τῶν Ἁγίων. Γιατί ἐκεῖ ἐφυλάσσοντο τά αἰσθητά στοιχεῖα τῆς παρουσίας καί τῶν θαυμάτων τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ μέσα στά σπλάγχνα τῆς Παναμώ­μου Παρθένου θά ἐνοικήσει ὁ ἴδιος ὁ Θεός.

Ἀπρόσιτο τό μυστήριο, τό ὁποῖο θά διακονήσει ἡ θεόπαις Μαριάμ, καί γι᾽ αὐτό προετοιμάζεται στά Ἅγια τῶν Ἁγίων.

Ἀπρόσιτο καί τό μυστήριο πού ἀφορᾶ τήν ἴδια. Πῶς παρθένος θά γίνει Μητέρα καί θά παραμείνει παρθένος; Πῶς ἄνθρωπος θά χωρέ­σει στά σπλάγχνα της τόν ἀχώρητο Θεό; Πῶς ταπεινή Κόρη θά ἀνα­δει­χθεῖ ὑψηλοτέρα καί τιμιωτέρα τῶν οὐρανῶν;

Ἄν ὅμως δέν μποροῦμε νά ψαύ­σου­με τό ἀκατάληπτο μυστήριο τῆς ζωῆς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τήν εἴσοδο τῆς ὁποίας εἰς τά Ἅγια τῶν Ἁγίων κατά τή σημερινή ἑορ­τή ἀκόμη καί οἱ ἅγιοι ἄγγελοι «ὁρῶντες ἐξεπλήττοντο», ἔχουμε τή χάρη νά βλέπουμε καί νά ζοῦμε καί νά αἰσθανόμεθα τά θαύματα τά ὁποῖα ἐπιτελεῖ ἡ Παναγία μας. Ἰδιαιτέρως ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες αἰσθα­νόμεθα αἰῶνες τώρα τήν προστασία καί τή βοήθειά της.

Ἀμέτρητες εἶναι οἱ φορές κατά τίς ὁποῖες ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ἐπε­νέ­βη σωστικά γιά νά ἀποτρέψει ὅσους ἄδικα ἐπιβουλεύοντο τήν πατρίδα μας. Ἀμέτρητες εἶναι οἱ φορές πού οἱ πρόγονοί μας τήν εἶδαν ἀπό τόν οὐρανό νά τούς σκέ­πει καί νά τούς προστατεύει ἀπό τίς ἐπιθέσεις τῶν βαρβάρων. Ἀμέτρη­τες εἶναι οἱ φορές πού οἱ ἀλλόπι­στοι ἐχθροί μας δοκίμασαν τή δύ­ναμή της καί εἶδαν τά πλοῖα τους νά βυθίζονται καί τά ὅπλα τους νά ἀδρανοῦν ἀπροσδόκητα καί νά μήν ἐπιτυγχάνουν τόν στόχο τους.

Γι᾽ αὐτό καί οἱ πατέρες μας, πού πολύ νωρίς ὀνόμασαν τήν Ὑπερα­γία Θεοτόκο Ὑπέρμαχο Στρατηγό τοῦ Γένους μας, δέν διαψεύστηκαν ποτέ. Καί τότε καί σήμερα ὅσοι ἀγωνίζονται γιά νά ὑπερασπι­σθοῦν τά δίκαια τοῦ Ἔθνους μας, ὅσοι νύκτα καί ἡμέρα ἀγρυπνοῦν γιά νά φυλάξουν καί τήν τελευ­ταία σπιθαμή τῆς πατρώας γῆς καί τήν πιό ἀπομακρυσμένη βραχονη­σί­δα πού κάποιοι μπορεῖ νά ἀμφι­σβητοῦν ἤ καί νά ἐποφθαλμιοῦν, αἰσθάνονται τήν Παναγία Παρθένο δίπλα τους, σέ στεριά, σέ θάλασσα καί σέ οὐρανό. Τήν βλέπουν, γιατί γνωρίζουν ὅτι ἡ Ὑπεραγία Θεοτό­κος, ἡ προστάτιδα τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων τῆς πατρίδος μας, εἶναι ἡ ἰσχυρή βοηθός τους καί ἀκαταί­σχυντη δύναμή τους. Τήν βλέπουν, γιατί πιστεύουν στήν προστασία της καί ἐμπιστεύονται τή μητρική της ἀγάπη. Τήν βλέπουν, γιατί τήν ἐπικαλοῦνται καί τήν τιμοῦν, γιατί ἀγωνίζονται καί μέ τή δική της δύναμη ἐναντίον ὅσων δέν τήν σέβονται καί δέν τήν ἀναγνω­ρί­ζουν. Τήν βλέπουν, γιατί πιστεύ­ουν ἀκράδαντα ὅτι ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγός τοῦ Γένους μας, ἡ Παναγία Παρθένος, εἶναι πάντοτε μαζί μέ ἐκείνους πού προστατεύ­ουν τό δίκαιο, πού τιμοῦν τήν ἀλήθεια, πού πιστεύουν καί ἀγα­ποῦν τόν Υἱό της.

Αὐτό μᾶς διδάσκει ἡ ἱστορία τοῦ Ἔθνους μας καί γι᾽ αὐτό τιμοῦμε τήν Ἀειπάρθενο Κόρη καί Μητέρα τοῦ Κυρίου μας πάντοτε ὡς τήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό μας.

Καί σήμερα, ἑορτή τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων τῆς πατρίδος μας, ἐπι­καλούμεθα τή χάρη της, γιά νά μᾶς προστατεύει καί νά μᾶς κατευθύνει σέ καιρούς δύσκολους γιά τόν κό­σμο μας, γιά νά προστατεύει καί νά ἐνισχύει τούς ἀκοίμητους φρου­ρούς τῆς χώρας μας καί νά χαρίζει στήν πατρίδα μας καί στόν κόσμο τήν εἰρήνη, ὥστε νά τήν τιμοῦμε καί νά τήν δοξάζουμε πάντοτε μέ εὐγνωμοσύνη καί ἐμπιστοσύνη ὡς μητέρα καί Ὑπέρμαχος Στρατηγός τοῦ Γένους μας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

EisodiaMhtrVerias2022 3

banner-article

Δημοφιλή άρθρα

  • Εβδομάδας